Dělat byznys v ČR je jednodušší. S vyspělými západními ekonomikami se stále měřit nemůžeme

15. 12. 2011
Daňové plánování, Offshore, Onshore, České a slovenské společnosti

Podle průzkumu Světové banky Doing Business, který každoročně porovnává otevřenost a vstřícnost podnikatelského prostředí, si Česká republika mírně polepšila, ze sedmdesátého na čtyřiašedesáté místo. Přesto, že jde o znatelné zlepšení, stále naše země hluboce zaostává nejen za vyspělými zeměmi Západní Evropy. Český daňový systém patří k nejhorším v Evropě a administrativně nejnáročnějším na světě.

15.12.2011, AKONTinfo 3/2011

Podle průzkumu Světové banky Doing Business, který každoročně porovnává otevřenost a vstřícnost podnikatelského prostředí, si Česká republika mírně polepšila, ze sedmdesátého na čtyřiašedesáté místo. Přesto, že jde o znatelné zlepšení, stále naše země hluboce zaostává nejen za vyspělými zeměmi Západní Evropy. Český daňový systém patří k nejhorším v Evropě a administrativně nejnáročnějším na světě.

Přesto, že máme ve vytvoření podnikatelsky přátelského prostředí stále co dohánět, vyzdvihuje Světová banka ve své analýze především zjednodušenou registraci nemovitého majetku. Ta je výsledkem elektronizace agendy katastrálních úřadů a zavedením elektronické komunikace s notáři.  V oblasti placení daní analytici oceňují mírné zjednodušení vztahu mezi daňovým poplatníkem a správcem daně. Tyto změny udělaly z Česka čtyřiašedesátou nejlepší zemi pro podnikání. První místo tradičně obsadil Singapur následovaný Hongkongem, Novým Zélandem a USA. Možná překvapivé je, že tyto země následuje Dánsko a Norsko. V rámci indexu jednoduchosti podnikatelského prostředí hraje roli řada faktorů od složitosti zahájení podnikání, přes registraci majetku, ochranu investorů, jednoduchosti zahraničního obchodu až po placení daní a řešení insolvence. Světová banka své statistiky modeluje pro střední firmu působící ve výrobní sféře mající 60 zaměstnanců. Data jsou počítána pro firmu ve druhém roce její existence.

Oblast, kde Česká republika tradičně zcela propadla, je vstřícnost daňového systému. 119. místo ze 183 možných umisťuje ČR k nejhorším v Evropě. Nic na tom nemění ani skutečnost, že oproti předešlému průzkumu došlo k mírnému zlepšení. Z analýzy daňového systému vyplývá, že v Evropě existuje řada přístupů ke správě daní. Česko zapadá do schématu postkomunistických zemí, kde se spojuje relativně vysoké zdanění s velmi náročnou administrativou. Jde o destruktivní kombinaci, která zatěžuje také Polsko, Maďarsko a Slovensko. Opačnou cestou se vydaly pobaltské státy a část Balkánu, kde se snaží podnikání zjednodušovat. Celá západní Evropa má společnou poměrně nízkou administrativní zátěž a dobře fungující správu daní. To, čím se liší, je daňová zátěž, která však bývá spíše nižší než v Česku. Přátelštější daňový systém než ČR však má i velké množství rozvojových zemí, včetně donedávna nebezpečných destinací jako Uganda nebo Sierra Leone. Český daňový poplatník tak může soucítit s podnikateli v zemích, které jsou na tom ještě hůř. Jedná se třeba o Zimbabwe (127. místo), Polsko (128. místo) nebo Slovensko (130. místo).

Důvodem tristního výsledku v daňové oblasti je mimořádná administrativní náročnost odvodů. Ta činí, stejně jako v analýze pro loňský rok, 557 hodin ročně. V této disciplíně je Česká republika nejpodobnější Pákistánu (560 hodin) a Kongu (606 hodin). Ze zemí nacházejících se v Evropě je odvod daní náročnější pouze v Bělorusku (654 hodin) a na Ukrajině (657 hodin). Českou republiku tak předběhla Arménie i Bulharsko. Autoritářsky řízené Bělorusko a v permanentním chaosu se zmítající Ukrajina, nás snad nepředběhnou. Tím však špatné zprávy nekončí. Zatímco administrativní břemeno zůstalo stejné, celková daňová zátěž mírně vzrostla. V poměru daňových nákladů k zisku firma na všech daních už neodvede 48,8  % platných pro loňský rok, ale 49,1  %. Ve srovnání se zeměmi OECD (42,7 %) je tak Česko nadprůměrné.

Zcela opačný pohled se naskytne při pohledu na země, které jsou k podnikatelům vstřícné. Podnikatelské prostředí, včetně daňového systému, je jednodušší, předvídatelnější a především méně administrativně náročné. Například Norsko, o kterém se hovoří jako o příkladu skandinávského socialismu, má nejen nižší daně (41,6 %), ale na administrativu je potřeba pouze 87 hodin. Srovnání Česka se zeměmi, pro které se stalo budování přátelského podnikatelského prostředí prioritou, je ještě nepříznivější. Tradiční vstřícné destinace jako Kypr, Malta, Nizozemsko nebo Švýcarsko nechávají Českou republiku pozadu ve všech sledovaných parametrech. Předností podnikatelům přátelských zemí je nižší daňová zátěž, výrazně menší objem administrativy nutné k jednání se správci daně a také stabilní podnikatelské a právní prostředí. Právě kombinace vstřícných zákonů, přísná ochrana investic a dobře fungující stát vytvářejí pro podnikatele stabilní zázemí.

Česká republika, přehled podle Doing Business

Vstřícnost podnikatelského prostředí 64. místo
Jednoduchost zahájení podnikání 138. místo
Registrování nemovitostí 34. místo
Zahraniční obchod 70. místo
Jednoduchost získání úvěru 48. místo
Získání stavebního povolení 68. místo
Vymáhání smluvního plnění 78. místo
Ochrana investorů 97. místo
Řešení insolvence 33. místo
Přátelskost daňového systému 119. místo

Srovnání administrativní náročnosti ČR a nejbližších zemí

ZeměPočet(platby/rok)Čas(hodiny/rok)Celková daňová zátěž(%ze zisku)Absolutní pořadí přívětivostidaňového systému
Průměr OECD 13 186 42,7 /
Česká republika 8 557 49,1 119
Maďarsko 13 277 52,4 117
Německo 12 221 46,7 89
Polsko 29 296 43,6 128
Rakousko 14 170 53,1 82
Slovensko 31 231 48,8 130

Evropské země, v nichž je placení daní nejméně administrativně náročné

ZeměPočet(platby/rok)Čas(hodiny/rok)Celková daňová zátěž(%ze zisku)Absolutní pořadí přívětivostidaňového systému
Estonsko 8 85 58,6 51
Irsko 8 76 26,3 5
Kypr 27 149 23,1 37
Lucembursko 23 59 20,8 17
Nizozemsko 9 127 40,5 43
Norsko 4 87 41,6 27
Švýcarsko 19 63 30,1 12
Velká Británie 8 110 37,3 24

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme