HMRC zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků

27. 10. 2011
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Britská daňová správa zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků; hlavním záměrem těchto kontrol je prověření způsobu vedení daňových záznamů. Podle současných výsledků byly u 44% podniků nalezeny chyby ve vedení záznamů; u 12% bylo toto pochybení závažné. HMRC plánuje z počátku ukládat pokuty pouze v nejzávažnějších případech do 3000 GBP. S postupem času by však mělo dojít k přitvrzení. Celá akce by měla pomoci zlepšit daňové správě proces kontroly vedení záznamů a připravit na další kontroly v příštím roce.

27.10.2011, ORCA

Britská daňová správa zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků; hlavním záměrem těchto kontrol je prověření způsobu vedení daňových záznamů. Podle současných výsledků byly u 44% podniků nalezeny chyby ve vedení záznamů; u 12% bylo toto pochybení závažné. HMRC plánuje z počátku ukládat pokuty pouze v nejzávažnějších případech do 3000 GBP. S postupem času by však mělo dojít k přitvrzení. Celá akce by měla pomoci zlepšit daňové správě proces kontroly vedení záznamů a připravit na další kontroly v příštím roce.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme