Novela zákona o přeměnách – další informace

14. 11. 2011
Daňové plánování, Onshore, České a slovenské společnosti

Novela již byla schválena ve třetím čtení ve sněmovně a nyní je na cestě do senátu. Jednou z novinek je např. to, že pro uveřejnění projektu přeměny a dalších povinných oznámení by společnosti nově mohly využít své vlastní internetové stránky (pokud jsou dokumenty opatřeny elektronickým podpisem) či flexibilnější stanovení rozhodného dne.

14.11.2011, Parlament ČR

Návrh také nově upravuje přeshraniční operace, které dosud sice nebyly explicitně zakázány, ale vzhledem k chybějící úpravě se v praxi neuskutečňovaly: přeshraniční rozdělení, přeshraniční převod jmění na společníka, přemístění sídla zahraniční společnosti z jiného členského státu EU do České republiky a přemístění sídla české společnosti z České republiky do jiného členského státu EU, aniž by společnost zanikla. Navrhovaná účinnost zákona byla posunuta vzhledem k dlouhému projednávání ve sněmovně na 1. leden 2012.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme