Češi zakládají mezinárodní holdingy

31. 10. 2011
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding, České a slovenské společnosti

České podnikatelské prostředí se mění. Za 20 let existence volného trhu vznikla vrstva majetných podnikatelů, kteří už nemají za cíl peníze rozmnožovat, ale udržovat a zajistit je před riziky. Tyto změny se odrážejí také v přístupu k mezinárodním holdingům.

31.10.2011, ihned.cz

České podnikatelské prostředí se mění. Za 20 let existence volného trhu vznikla vrstva majetných podnikatelů, kteří už nemají za cíl peníze rozmnožovat, ale udržovat a zajistit je před riziky. Tyto změny se odrážejí také v přístupu k mezinárodním holdingům.

Nečekané daně, nejasná legislativa, šikanózní insolvenční návrhy nebo nesmyslné exekuce odporující zákonu. I to je realita podnikatelského prostředí v České republice. Na nejistotu politickou, ekonomickou i legislativní podnikatelé reagují zakládáním mezinárodních korporátních struktur. Ty dokážou zabránit nepřátelskému převzetí, zablokování majetku nebo tvrdým dopadům nových zákonů.

"Od roku 2010 je stále patrnější trend zakládání holdingů ne z důvodu daňové optimalizace, ale kvůli zlepšení ochrany majetku. Dříve klienti v drtivé většině případů požadovali nižší daně. Dnes je zabezpečení majetku hlavní motivací pro téměř 50 % klientů," říká Michal Friedberger, specialista mezinárodního plánování ze společnosti Akont.

"Jmění v řádu desítek milionů korun dává velký pocit jistoty. Stačí ale jediná zfalšovaná směnka společně s konkurzním návrhem a majitel bude odstřižen od svých firem i peněz. Škody mohou dosáhnout milionů korun," upozorňuje Friedberger a srovnává: "Mít majetek v řádu desítek milionů svázaný s jedinou firmou nebo právním systémem je stejně riskantní jako mít stejné peníze v jediné tuzemské bance."

MÝTUS: HOLDINGY JSOU JEN PRO MILIARDÁŘE

Zažitou představou je, že mezinárodní holdingy jsou určeny pouze pro největší hráče. Holdingovou strukturu lze doporučit podnikatelům, kteří mají roční obrat kolem pěti milionů korun a důvodné obavy o svůj majetek nebo soukromí.

Náklady na správu nejlevnějšího holdingu se pohybují kolem 5 000 eur ročně. Takovýto základní holding zajistí pouze anonymitu vlastnictví a možnost měnit vlastnické poměry.

Holdingová struktura zajišťující oddělení jednotlivých majetkových aktivit, smlouvy o ochraně investic i daňové optimalizace stojí zhruba 50 000 eur ročně. Vlastník takového holdingu získává komplexní ochranu svého podnikání a prestižní firemní strukturu. Lze jej doporučit zhruba od majetku 50 milionů korun.

Pokud má podnikatel zájem zajistit kontinuitu majetku pro příští generace (například formou nadace), rozložit holding většího počtu teritorií a rozšířit ochranu majetku na maximum, budou se náklady pohybovat od úrovně zhruba 100 000 eur ročně. Takto postavený holding poskytuje maximální míru zabezpečení. Složitější holdingy odpovídající funkcemi struktuře PPF nebo skupině RPG vyjdou řádově na miliony eur.

ROZHODUJÍCÍM OCHRANNÝM PRVKEM JE STRUKTURA

U propracovaných holdingových struktur je několik prvních "pater" holdingu pasivních. Typicky je v nejvyšším patře umístěna nadace nebo společnost, která dovoluje svému vlastníkovi celou skupinu anonymně řídit. Poté následuje takzvaná matka, která vlastní ostatní společnosti. Teprve pod matkou je další patro společností, které vytvářejí zisk. Tato struktura umožňuje vysokou míru kontroly a v případě problému kterékoli z jednotlivých výkonných firem zůstává holding nepoškozen.

Mezi země nejčastěji využívané v mezinárodních holdingových strukturách patří Nizozemsko, Kypr nebo Lucembursko. Tyto země se vyznačují mimořádně stabilním právním prostředím v oblasti obchodního i daňového práva. Zárukou stability je také členství v EU.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MEZINÁRODNÍHO HOLDINGU

  • Vytvoření holdingové struktury je efektivním způsobem dlouhodobé ochrany majetku a řízení rizik.
  • Umožňuje daňovou optimalizaci (zdanění na Maltě je efektivně 5% na Kypru 10% a v Česku 19%).
  • Dovoluje zachovat skutečnému vlastníkovi anonymitu společně s důvěryhodnou strukturou řízení (na rozdíl od akciové společnosti s akciemi na majitele). - Nespoléhá pouze na jediný právní systém - mezinárodní smlouvy o ochraně investic stojí nad českými zákony.
  • Zachovává kontinuitu majetku - v případě generační výměny, změny rodinného stavu apod. lze upravit vlastnické poměry dle vlastního uvážení.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme