Česko je rájem evropských společností

30. 09. 2011
Offshore, Onshore, Mezinárodní image, České a slovenské společnosti

Letošek potvrzuje enormní zájem českých podnikatelů o evropské společnosti. Od ledna v Česku vzniklo 137 evropských společností (SE), ve všech ostatních zemích EU dohromady jen 35.

30.9.2011, Moderní řízení

V Evropské unii sídlí 871 evropských společností, z toho plných 481 (55 %) v České republice. Dle průzkumu, který uskutečnila Společnost Online, stojí za nákupní horečkou především možnost dosadit do vedení méně osob než v případě akciové společnosti.

Původně evropské společnosti (Societas Euro-paea, zkráceně SE) vznikaly kvůli expanzi do zahraničí a zájmu o prestižní právní formu. Tyto důvody však za jejich překvapivou koncentrací v ČR nestojí. Z průzkumu provedeného mezi 184 klienty Společnosti Online vyplynulo, že pro 54 % zájemců je hlavním motivem pořízení evropské společnosti možnost obsadit vedení pouze dvěma osobami. U akciové společnosti musejí být ve vedení nejméně čtyři, v praxi nejčastěji šest osob. Najít dostatek lidí, kteří mají absolutní důvěru, považují podnikatelé za značný problém. Méně lidí ve vedení také znamená nižší personální náklady. Teprve druhým důvodem v pořadí zájmu byla prestižní právní forma, která byla nejdůležitější pro 25 % klientů. Třetím pak byly možnosti daňové optimalizace (12%), čtvrtým získání větší anonymity vlastníka (7 %) a poslední příčku zaujala možnost přesunout firmu do zahraničí (2 %).

Zájem klientů o jednotlivé oblasti přesně vykresluje, čemu se chtějí čeští podnikatelé vyhnout. Dle českého práva musí mít akciová společnost nejméně tříčlennou dozorčí radu, která má povinnost, v rámci kontrolní činnosti, nahlížet do všech dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, včetně účetnictví. Představenstvo, které řídí společnost, musí mít také alespoň tři členy. Pouze v případě jediného akcionáře lze mít jednočlenné představenstvo. "V představenstvu jsou většinou majitelé společnosti, problémovější je obsazování dozorčích rad. V nich často figurují příbuzní majitelů, protože podnikatelé se obávají vynesení citlivých informací. Loajalita se mnohdy nenosí ani v dozorčích radách a podnikatelé předpokládají, že rodinný příslušník jejich důvěru nezradí," upozorňuje obchodní ředitelka Společnosti Online Mária Ščamburová.

Relativně nízká poptávka po evropské společnosti jako nástroji daňové optimalizace a zvýšení anonymity vlastníka je způsobena tím, že, oba kroky lze provést také u akciových společností a společností s ručením omezeným.

Z výsledků průzkumu je také zřejmé, že přesídlení evropské společnosti do zahraničí podnikatelé velmi často vnímají jako příliš náročný proces. "Pro mnohé je praktičtější odkoupit zahraniční SE ve Velké Británii nebo na Kypru a skrze ni kontrolovat podnikání v České republice," vysvětluje Viktor Hába, daňový analytik společnosti Akont.

Podle Márie Ščamburové, obchodní ředitelky Společnosti Online, vzniká naprostá většina evropských společností odkupem ready-made firmy. "Založení evropské společnosti je pro většinu podnikatelů příliš složité a nákladné. V praxi je podstupují jen velcí hráči, kteří mají dostatečné kapacity pro zvládnutí celého procesu. V Česku jde o výjimky," dodává Mária Ščamburová.

Příponu SE má v současné době ve svém názvu řada významných evropských společností. Například automobilka Porsche, stavební kolos Strabag, Tchibo nebo poradenská společnost Deloitte.

českých společností patří mezi nejznámější skupina KKCG, RPG Industries nebo developerská společnost FINEP.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme