Daňový systém v ČR je administrativně jeden z nejnáročnějších na světě

14. 06. 2011
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Nejen výše daní, ale také administrativa spojená s jejich odvodem, znamená pro podniky v Česku výraznou zátěž. Podle analýzy Doing Business 2011 je Česká republika při odvodu daní skutečným daňovým peklem. V porovnání s průměrem zemí OECD je místní administrativní daňová náročnost trojnásobná.

14.6.2011, rozhlas.cz

Nejen výše daní, ale také administrativa spojená s jejich odvodem, znamená pro podniky v Česku výraznou zátěž. Podle analýzy Doing Business 2011 je Česká republika při odvodu daní skutečným daňovým peklem. V porovnání s průměrem zemí OECD je místní administrativní daňová náročnost trojnásobná.

Podnik, který chce zaplatit daně, se musí připravit na martýrium jednoho z nejsložitějších daňových systémů v celém světě. Nyní je k dispozici objektivní srovnání s jinými zeměmi.

Světová banka ve svém nezávislém průzkumu pro rok 2011 hodnotila 11 indikátorů podnikatelského prostředí ve 183 ekonomikách světa. Česká republika je na 128. místě, tedy v nejhorší třetině, pokud jde o administrativní náročnost.

Přívětivost daňového systému je nesrovnatelně lepší například v Irsku, Lucembursku, v Norsku nebo ve Švýcarsku. I Německo je na tom lépe než Česko. Je na 88 místě. Horší je snad jen Ukrajina, Bělorusko a Arménie.

V průměrném českém podniku trvá zaměstnanci 557 hodin ročně, než vyplní a odevzdá daňové přiznání.

Firma musí tohoto člověka zaplatit, ale on nedělá nic jiného, než vyplňuje podklady k daňovému přiznání, což je pro firmu značně nákladné,“ říká daňový specialista Michal Friedberger ze společnosti Akont.

Ve Švýcarsku na to potřebuje zaměstnanec 63 hodiny, v Irsku 76, v Rakousku 170 a v Lucembursku 59 hodin.

Zákony se často mění

U nás se skoro každý rok a několikrát ročně mění daňové zákony. Firmy a jejich zaměstnanci se tomu musí pořád přizpůsobovat. A druhým důvodem je množství a složitost papírů, které se vyplňují a jsou rok od roku složitější a náročnější."

Průzkum se týká především výrobních podniků střední velikosti - to znamená kolem 60 zaměstnanců. Nepřátelské je ale daňové prostředí k firmám všech velikostí. Stát by měl podstatně zjednodušit daňový systém.

Když se podíváte na ten zákon, na úplné znění, tak je rok od roku tlustější a je tam víc a víc paragrafů. Kdyby se to zjednodušilo, vyškrtaly se všechny výjimky, zjednodušila se sazba daně, udělala se jedna, tak to bude samozřejmě podstatně jednodušší a pak se dá rychleji a jednodušeji pracovat,“ vysvětluje Friedberger.

Změny v daňovém systému v tomto směru vláda připravuje. Otázkou ale je, co z návrhu zbude, až se ho prostřednictvím poslanců budou snažit změnit a doupravit různé zájmové skupiny.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme