Eurospolečnost odstraní administrativu a náklady

12. 10. 2004
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Myšlenka Eurospolečnosti stojí na odbourání administrativní stránky vedení společnosti a svěření její správy do rukou specializované firmy formou outsourcingu.

12.10.2004, Finance.cz, Vladimír Šindelka

Myšlenka Eurospolečnosti stojí na odbourání administrativní stránky vedení společnosti a svěření její správy do rukou specializované firmy formou outsourcingu... více se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Připravili jsme pro vás rozhovor s Ing. Michalem Friedbergrem z Akont Trust Company. Tématem rozhovoru je "Eurospolečnost". Přejeme vám příjemné čtení.

Kdo přišel s myšlenkou Eurospolečnosti?

S myšlenkou Eurospolečnosti přišli manageři středních firem, kterým administrativní náklady a čas strávený při jednání s úřady svazovali ruce natolik, že se nebyli schopni dostatečně věnovat obchodním aktivitám přinášejícím požadovaný zisk. Se vstupem do EU se začíná tato myšlenka objevovat i v ČR. Manageři využívají Eurospolečnost hlavně při vstupování na evropské trhy. Zatímco k řízení obchodních aktivit v jiné zemi, stačí znát tržní principy, pro založení a administrativní řízení společnosti musí člověk nastudovat řadu zákonných norem, které jsou navíc v jednotlivých státech EU značně odlišné. Vyčleněním administrativy na specializovanou firmu neztrácí manager čas ani prostředky studiem něčeho co vlastně nepotřebuje.

Co znamená Eurospolečnost?

Jednoduše řečeno společnost bez administrativy. Myšlenka Eurospolečnosti stojí na odbourání administrativní stránky vedení společnosti a svěření správy společnosti do rukou specializované firmy formou outsourcingu. Druhou myšlenkou je využití volného pohybu pracovních sil a kapitálu v rámci EU. Řízení takovéto společnosti může probíhat z kteréhokoli místa Evropy.

Jaké jsou výhody Eurospolečnosti?

Za nejvýraznější výhody Eurospolečnosti považují manageři především minimalizaci administrativních nákladů, uvolnění zdrojů pro ziskové aktivity, "možnost volby" místa zdanění společnosti, možnost volby místa založení společnosti a přenesení administrativních povinností na specializovanou firmu.

Lze nahradit českou společnost Eurospolečností?

Běžná česká společnost musí stále více svých kapacit věnovat na neefektivní administrativní činnosti. Nutí ji k tomu stále složitější zákony. Prohloubení administrativy znamená navýšení nákladů a pokles produktivity, zapříčiňující ztrátu konkurenceschopnosti a ztrátu trhů. Bohužel tyto náklady jsou zpravidla fixní a velice špatně se redukují v rámci jednoho státu. Jedinou možností, jak ovlivnit výši administrativních nákladů, je využít jiného právního prostředí, které je podnikatelsky příznivější.

Je toto nahrazení jednoduchý proces?

Na první pohled může připadat nerealizovatelné převést aktivity běžící české společnosti na nový subjekt. Ve skutečnosti se jedná o velice jednoduchý proces. Nesmíme zapomenout, že na novou společnost se nepřesouvá administrativa, ale pouze obchodní aktivity. O administrativu se postará specializovaná společnost. Na českém trhu existuje několik společností nabízejících jak zřízení, tak administrativní řízení Eurospolečnosti. Mezi nejvýznamnější patří AKONT.

Kde je nejvýhodnější Eurospolečnost založit?

Nejvíce Eurospolečností v současné době vzniká ve Velké Británii a Irsku. Důvodem je velice stabilní, ale flexibilní právní prostředí, nízké administrativní náklady na provoz společnosti, nízké zdanění a v neposlední řadě i angličtina jako oficiální jazyk. Z nových členských zemí EU patří mezi nejpřitažlivější pro založení Eurospolečnosti Kypr. Jeho největší předností je 10% daň z příjmů a vysoká kvalita služeb nabízená outsorsingovými společnostmi.

Má Eurospolečnost slibnou budoucnost?

V několika málo letech lze předpokládat značný rozvoj Eurospolečností. Odstraňují totiž základní překážku podnikání, administrativu. Odstraněním těchto povinností dochází k podstatnému snížení nákladů a uvolnění kapacit, které mohou být nasměrovány k základnímu cíli podnikání, zisku. Další výhodou společnosti je možnost jejího založení kdekoli v rámci EU, což s sebou nese i snížení daňové zátěže.

Děkuji Vám za rozhovor Vladimír Šindelka, Finance.CZ

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme