Tři dobré důvody proč si pořídit evropskou společnost (SE)

10. 06. 2011
Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Když podnikatelé zvažují pořízení evropské společnosti, nejčastěji jako důvod uvádějí lepší image - právní formu známou pod zkratkou SE využívají čeští miliardáři i mezinárodní obři jako Tchibo, Deloitte nebo Strabag. Pořízení evropské společnosti však přináší dvě další velmi důležité a často opomíjené výhody.

10.6.2011, AKONTinfo 2/2011

Když podnikatelé zvažují pořízení evropské společnosti, nejčastěji jako důvod uvádějí lepší image - právní formu známou pod zkratkou SE využívají čeští miliardáři i mezinárodní obři jako Tchibo, Deloitte nebo Strabag. Pořízení evropské společnosti však přináší dvě další velmi důležité a často opomíjené výhody. „Eséčko“ je možné kdykoli přesunout do zahraničí bez ztráty právní kontinuity a ve srovnání s českou akciovou společností lze dosáhnout třetinové personální náročnosti. Při nákupu od Společnosti Online, s.r.o. je navíc splaceno 100 % základního kapitálu - odpadá nutnost doplatit základní kapitál společnosti na 120 000 Eur.

Výhodnost z pohledu pozitivního image společnosti je natolik známým tématem, že ji není třeba znovu připomínat. Nezaslouženě zůstává upozaděna vlastnost v každodenní podnikatelské realitě snad nejdůležitější – třetinová personální náročnost v porovnání s českou akciovou společností. Minimální počet osob pro fungující akciovou společnost jsou čtyři v případě jediného akcionáře a 6, pokud je akcionářů více. Oproti tomu evropská společnost, která si zvolí dualistický model řízení, může mít ve svém vedení pouze dvě osoby (po jednom v představenstvu a dozorčí radě).

Stále vyhledávanější službou je převod sídla a daňové rezidence evropské společnosti do jiného evropského státu, typicky na Kypr. Jedná se o velmi náročný úkon, který v případě špatného provedení znamená zbytečné náklady. Aby mohl převod proběhnout, je nezbytné mít ošetřené stanovy společnosti, vztahy mezi řídícími orgány i vztahy k zaměstnancům. Vše musí odpovídat nejen právu České republiky, ale také právu cílové země. Až poté následuje série právních úkonů, které po šesti až devíti měsících (dáno administrativními lhůtami) přinesou výsledek v podobě změny sídla a daňové rezidence například na Kypr nebo do Velké Británie. Převod evropské společnosti do zahraničí zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou společnosti Akont Trust Company, která úspěšně realizovala transfery evropských společností také do výše uvedených zemí.

Společnosti Online, s.r.o. nabízejí výhradně evropské společnosti se stoprocentně splaceným základním kapitálem. Konkurenční nabídky přitom nabízejí základní kapitál splacený jen do výše 30 % a klient tak musí do jednoho roku od založení evropské společnosti doplatit zbylých 80 000 EUR, jinak se jeho firma ocitne v likvidaci. Zejména při koupi několik měsíců staré evropské společnosti tak nastává nutnost rychlé a nevyhnutelné investice.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme