Odvod daní v ČR: Pátý nejsložitější v Evropě

10. 06. 2011
Daňové plánování, Offshore, Onshore, České a slovenské společnosti

Odvod daní v ČR zabere 557 hodin ročně, horší jsou jen Ukrajina, Bělorusko, Arménie a Bulharsko. Nejen výše daní, ale také administrativa spojená s jejich odvodem znamená pro podnikatele výraznou zátěž. Dle analýzy Doing Business 2011 je Česká republika v oblasti administrativní zátěže při odvodu daní skutečným daňovým peklem. Téměř trojnásobná náročnost ve srovnání s průměrem zemí OECD podnikatele motivuje k přesunu sídla společnosti do zahraničí.

10.6.2011, AKONTinfo 2/2011

Dle průzkumu Světové Banky Doing Business 2011 zabere odvod daní v České republice 557 hodin, tedy tři a půl měsíce čistého času jednoho pracovníka. Jeho plat je dalším nákladem spojeným s odvodem daní. S rozsáhlou a komplikovanou administrativou také vzniká vyšší riziko chyby, kterou při kontrole odhalí finanční úřad. V takovém případě vzrostou náklady o vyměřenou pokutu a další desítky až stovky hodin neproduktivně stráveného času.

V rámci Evropy existují dva přístupy ke správě daní. První reprezentují daňové ráje jako Kypr nebo Malta, kde je odvod daní velmi jednoduchý a řada v Česku známých daní vůbec neexistuje. Druhým extrémem jsou země jako Ukrajina, Bulharsko a Česká republika. V nich je daňový systém extrémně komplikovaný a umožňuje korupci a daňové úniky,“ upozorňuje Viktor Hába, daňový analytik ze společnosti Akont. Dle jeho zkušeností nepřehlednost daní, časté změny zákonů a poměrně vysoká daňová zátěž podnikatele motivují k přesunu sídla firmy do některého z daňových rájů.

Přesun sídla do zahraničního daňového ráje je formální akt, který nijak nenarušuje působení v České republice. Vlastník sníží svoji administrativní zátěž o stovky hodin, získá ochranu zajištěnou mezinárodní smlouvou o ochraně investic a jistotu vysoce stabilního politicko-právního prostředí. „V daňových rájích je plátce vnímán jako klient. Na Kypru zabere odvod daní průměrně 149 hodin ročně, v Lucembursku dokonce jen 59 hodin. Velký důraz je kladen také na stabilitu právního prostředí. Změny legislativy bývají pozvolné a ve prospěch poplatníka,“ uvádí Viktor Hába a srovnává: „V České republice odvod daní zabere ročně průměrně 557 hodin a zásadní změny zákonů jsou běžné. Například nedávno zavedená superhrubá mzda bude nejspíš zrušena. Nejistotu způsobuje také nejasná koncepce DPH nebo nečekaná loňská solární daň ve výši 26 procent.

Další významná úspora z přesunu do daňového ráje vzniká samotným snížením odváděných daní. „Přesun sídla společnosti do zahraničí uspoří nejen stovky hodin práce účetního, ale také sníží daň z příjmu. Ta dosahuje v České republice 19 %, na Kypru 10% a na Maltě efektivně 5%. Na Kypru i Maltě je od daní osvobozen převod dividend nebo prodej podílů. Z daňové optimalizace profitují především společnosti obchodující se zbožím, poradenské firmy, nebo poskytovatelé IT služeb,“ říká Viktor Hába.

Administrativu spojenou se snížením daňové zátěže slibují snížit aktuální návrhy ministerstva financí. Ty počítají mimo jiné s vytvořením jednotného inkasního místa, kde budou firmy odevzdávat veškeré daně ve sjednoceném termínu. „Aby Česká republika přinejmenším udržela krok s vyspělými zeměmi OECD, musela by administrativní zátěž padnout na třetinu. Návrh ministerstva financí přináší zajímavé změny, ale uvidí se, co z nich zůstane v praxi. I pokud návrh projde vládou a poslaneckou sněmovnou, může být v dalším volebním období smeten ze stolu. A je-li něco horšího než komplikovaný odvod daní, tak jsou to neustálé změny daňové legislativy,“ dodává Viktor Hába.

Rozšiřující informace:

Doing Business 2011 – Jedná se o nezávislý průzkum Světové banky, který hodnotí 11 indikátorů podnikatelského prostředí ve 183 ekonomikách světa. Cílem průzkumu je poskytovat objektivní informace pro porozumění a vylepšení prostředí pro regulaci podnikání. Informace použité v tiskové zprávě vycházejí z kapitoly Paying Taxes.

1. Srovnání administrativní náročnosti ČR a nejbližších zemí

ZeměPočet(platby/rok)Čas(hodiny/rok)Celková daňová zátěž(% ze zisku)Absolutní pořadí přívětivostidaňového systému 
Průměr OECD 14,2 199,3 43,0 /
Česká republika 12 557 48,8 128
Maďarsko 14 277 53,3 109
Německo 16 215 48,2 88
Polsko 29 325 42,3 121
Rakousko 22 170 55,5 104
Slovensko 31 257 48,7 122

 2. Evropské země s administrativně nejnáročnějším odvodem daní

         Země        Počet(platby/rok)Čas(hodiny/rok)Celková daňová zátěž(% ze zisku)Absolutní pořadí přívětivostidaňového systému
Arménie 50 581 40,7 159
Bělorusko 82 798 80,4 183
Bulharsko 17 616 29,0 85
Česká republika 12 557 48,8 128
Ukrajina 135 657 55,5 181

 3. Evropské země, v nichž je placení daní nejméně administrativně náročné

        Země         Počet(platby/rok)Čas(hodiny/rok)Celková daňová zátěž(% ze zisku)Absolutní pořadí přívětivostidaňového systému
Estonsko 7 81 49,6 30
Irsko 9 76 26,5 7
Kypr 27 149 23,2 32
Lucembursko 22 59 21,1 15
Nizozemsko 9 134 40,5 27
Norsko 4 87 41,6 18
Švýcarsko 19 63 30,1 16

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme