Daňové ráje táhnou i Čechy

17. 02. 2011
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Velcí hráči si oblíbili Kypr, ale skutečnou anonymitu zaručují offshore destinace. Pokud chce podnikatel platit nižší daně, je nejlepší založit si firmu na Kypru, v členském státě EU.

17.2.2011, Profit

Velcí hráči si oblíbili Kypr, ale skutečnou anonymitu zaručují offshore destinace. Pokud chce podnikatel platit nižší daně, je nejlepší založit si firmu na Kypru, v členském státě EU. Právě tam byla podle statistik ČEKIA loni založena polovina nových společností podnikajících v České republice z daňových rájů. Exotické destinace jako Seychely nebo Panama jsou vyhledávány především díky záruce anonymity, daňové výhody ovšem nepřinášejí žádné. I proto táhnou o poznání méně.

Podle statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA) přibylo českým firmám loni 281 vlastníků z daňových rájů. Každá druhá (139) byla založena na Kypru. „Zájem o Kypr roste dlouhodobě a předpokládám, že jeho vrchol teprve nastane. Na Kypru lze založit stejně výhodný holding jako v Nizozemsku nebo Lucembursku, ale za mnohem nižších nákladů. Kyperské firmy neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při vyplácení dividend nebo za prodej obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 10 % (ČR 19 %) a nejvyšší sazba DPH dosahuje 15 % (ČR 20 %),“ říká Viktor Hába, daňový analytik společnosti Akont.

Kypr si za své sídlo zvolila řada původně českých firem a investičních skupin. Patří mezi ně například Seznam.cz, J&T, RPG nebo KKCG Industries. Obliba Kypru roste na úkor ostatních evropských daňových rájů, zejména Nizozemska. „Nízké daně, absence zbytečně komplikované administrativy a dobré právní prostředí dělají z Kypru současnou evropskou jedničku v zakládání onshore společností. Nizozemsko nyní táhne zejména kvůli image. Někteří lidé stále vnímají kyperské firmy jako méně důvěryhodné, ale to se rychle mění,“ připomíná Viktor Hába.

Typický model mezinárodní vlastnické struktury vypadá tak, že česká firma je zčásti nebo zcela vlastněna zahraniční firmou, nejčastěji nizozemským nebo kyperským holdingem. Touto strukturou vlastník získává řadu výhod. „Největší zájem je jednoznačně o daňovou optimalizaci. Stále častějším důvodem však je ochrana majetku. Česká legislativa podléhá častým změnám, a pokud jsou pro podnikatele nepříznivé, může se domáhat náhrady v mezinárodní arbitráži. Firma sídlící v České republice takovouto možnost vůbec nemá. Máme signály, že zejména majitelé solárních elektráren využijí smluv o ochraně investic na maximum,“ upozorňuje Viktor Hába.

Vlastníků z offshore daňových rájů jako Seychely, Panama nebo Bahamy působí v České republice řádově méně. Významněji přibylo pouze seychelských společností – 68. Důvodem zakládání firem v těchto destinacích není daňová optimalizace, ale utajení skutečného vlastníka. Na daních úspora v tomto případě nevznikne. Česká republika totiž nemá s těmito zeměmi smlouvy zabraňující dvojímu zdanění a daně se tak odvádějí podle českých předpisů.

Přesto, že statistiky ČEKIA jsou velmi přesné, nemohou zahrnout řadu firem, které nemají v České republice dceřinou společnost a nejsou tedy zapsány v obchodním rejstříku. „Jedná se o firmy poskytující poradenské a další služby nebo distribuční společnosti. Sídlem společnosti v zahraničí se tyto společnosti vyhnou zdanění v České republice bez toho, aby byl jakkoli omezen jejich podnikatelský zájem,“ dodává Viktor Hába, daňový analytik společnosti Akont.

Onshore daňové ráje

Dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům.

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí
  • Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence
  • Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu.

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

Offshore daňové ráje

Jsou destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat, ale výsledky se blíží nule. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů.

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu
  • Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny
  • Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“
  • Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání.

Typickými zástupci offshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme