Anonymita vlastnictví: Přehled řešení

31. 01. 2011
Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Témata související s anonymitou se v AKONTinfu objevují pravidelně. Důvodem jsou především časté dotazy našich klientů, jakým způsobem ochránit informace o svém podnikání či majetku. Po sérii článků vysvětlujících jednotlivé možnosti zajištění anonymity se nyní podíváme na jejich základní výhody, nevýhody a finanční náročnost.

31.1.2011, AKONTinfo 1/2011

Možností zachování anonymity je několik. Pokud se podíváme na varianty využívající i zahraničních společností seřazené podle kvality zajištění anonymity, získáme základní rychlý přehled:

Uvedené lze samozřejmě i různě kombinovat, tak abychom dosáhli pozitivních vlastností z více skupin. Velmi oblíbené je vlastnictví holdingové společnosti z EU, která má vynikající image, ve spojení s offshore akcionářem nebo trustem jako majitelem.

Výběr správného řešení je samozřejmě výrazně komplikovanější. Záleží na tom, zda chcete využít pouze samotné anonymizace, či zda od zahraniční struktury čekáte i další výhody (např. daňovou optimalizaci). Výrazné rozdíly jsou také mezi samotnými jurisdikcemi. Následující přehled představuje vybrané možnosti – Panama/Seychely, USA, Velká Británie a Kypr/Malta. V závislosti na vašich požadavcích a potřebách pro vás ale může být vhodná jiná lokalita. Správné sestavení struktury a výběr jurisdikce je tak vždy třeba konzultovat s experty v oboru mezinárodního daňového poradenství.

Pokud je pro Vás zásadní kvalitní image a vysoký kredit zahraniční společnosti coby investora držícího majetek např. v ČR, pak lze zvolit právní formu Evropské společnosti – Societas Europaea (pochopitelně pouze v rámci států EU, nikoli v offshore či USA).

JAKÉ OTÁZKY OVLIVŇUJÍ VÝBĚR SPRÁVNÉ VARIANTY ANONYMIZACE?

Na co je třeba zejména pamatovat a jaké otázky ovlivňují výběr správné varianty:

  • Potřebujete vyšší image zahraničního vlastníka majetku? V takovém případě není vhodný samotný offshore, ale je třeba se přesunout s výběrem na společnosti z USA, Velké Británie nebo uvažovat rovnou o založení Evropské společnosti – SE (Societas Europaea). Za určitých okolností také Nizozemsko či Švýcarsko rovněž umožňují akcie na majitele, nicméně zde musí místní tajemník společnosti důkladně znát identitu skutečného vlastníka (fyzické osoby).
  • Potřebujete využít mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění? Offshore společnost sice zajišťuje 100% anonymitu, nicméně je vhodná pouze pro pasivní držbu majetku. Jakmile plánujete jakékoli transakce, kde může dojít k uplatnění srážkových a zajišťovacích daní (typicky výplata dividend nebo prodeje podílů v české společnosti), pak potřebujete společnost podléhající mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění, eventuelně společnost rezidentní v EU. Zároveň by zahraniční daňové zákony měly poskytovat osvobození daných příjmů. V tomto případě je třeba obrátit pozornost na Kypr, Maltu, či Nizozemsko. Za jistých okolností i Velkou Británii.
  • Potřebujete využít mezinárodních smluv o ochraně investic? Kdo sleduje dění na naší politické scéně, dobře si je vědom nedávných radikálních změn v oblasti fotovoltaických elektráren, které zásadně změnily jejich ekonomickou situaci. Někteří majitelé elektráren nezaváhali a prodali projekty zahraničním vlastníkům. Nyní mají možnost domáhat se svých práv v mezinárodní arbitráži a opřít se přitom o mezinárodní smlouvu o ochraně investic. Výsledky těchto arbitráží se samozřejmě nedají předjímat, ale podnikatelské subjekty u nich mají často vyšší šanci uspět než pouze při jednání u českého soudu. Ovšem ochrana investic se pochopitelně týká jakýchkoli oblastí, nejen fotovoltaiky. Ukázkovým případem je stále trvající spor ČR s Diag Human a další.
  • Potřebujete se k majetku částečně přihlásit nebo je nutná 100% anonymita? Potřebujete si ponechat možnost deklarovat svůj vlastnický vztah vůči osobám, kterým tuto skutečnost chcete oficiálně prokázat? Nechcete však, aby vlastníka majetku dohledal kdokoli, jen si přejete mít přehled o tom, komu bude tato informace sdělena? Místo 100% anonymních společností existují i varianty volnější (akcie na jméno bez registrace na rejstříku, svěřenectví s nominee akcionářem a další).
  • Jaké náklady jste ochotni vložit do realizace? Jistě nelze požadovat image švýcarské společnosti za cenu samotného offshore. Je nutné zvážit poměr nákladů a splnění účelu, který požadujete. Mezi náklady bychom zde zahrnuli nejen cenu zahraniční společnosti, ale také časovou náročnost, nároky na administraci v průběhu existence, flexibilitu změn apod.
  • Na jakou dobu anonymní vlastnictví majetku řešíte? Tento bod se úzce týká předešlého bodu. Jedná se opět o zvážení jak nákladná varianta se ještě v poměru k užitku vyplatí. Ku příkladu opět nebudeme zakládat nizozemskou společnost pro řešení anonymity na jeden rok.
  • Potřebujete zabezpečit distribuci majetku na jiné osoby dle jiných pravidel, než povoluje český nebo slovenský zákon? Zde se jedná o kombinaci řešení podle konkrétního účelu, který si přejete naplnit. Zejména flexibilní je v tomto ohledu trust nebo nadace. Distribuce majetku jiným způsobem než podle českého či slovenského práva dědického, rodinného (rozvody), omezení dopadu exekucí a jiných likvidací atd., viz samostatné články o trustech v předešlých AKONTinfo nebo článek Soukromá nadace na str. 4.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme