Osm důvodů proč vlastnit majetek prostřednictvím zahraničních společností

01. 07. 2003
Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Vlastnění majetku zahraniční společností může ušetřit řadu problémů.

Profesionál 7/2003, Ing. Jaromír Pospíšil, Ing. Václav Talian

Jeden starý aforismus (možná spíše přísloví) praví, že nejtěžší není peníze vydělat, ale nepřijít o ně, když už se vám podařilo je vydělat. Na první pohled to zní docela vtipně a zábavně, avšak už velmi mnoho lidí zjistilo, že je krutý a pravdivý. Dá se říci, že snaha peníze uchovat a rozmnožit má několik stránek - zjednodušeně můžeme říci, že to znamená jednak nacházet nadějné investiční příležitosti a na druhé straně zvládnout právní stránku ochrany majetku.

Důvod první: Je to legální

Jediné zákonné omezení vyplývá z devizového zákona a spočívá v povinnosti hlásit nabytí investic s větším než 10% podílem na majetku či hlasovacích právech. Nic jiného a je zcela jedno, zda si koupíte či založíte společnost sídlící v Nizozemí, na Seychelách či Bahamských ostrovech. Využívání zahraničních společností pro podnikání má samozřejmě řadu dalších, především daňových souvislostí (a opět je v zásadě úplně jedno, zda vaše společnost byla založena v některé zemi Evropské unie, ve Spojených státech či na Gibraltaru nebo Kypru), avšak principiálně neexistuje jediný právní důvod, proč by jejich výhody neměl český rezident využívat stejně tak jako rezidenti jiných vyspělých zemí.

Důvod druhý: Bývá to přímo finančně výhodné

Finanční výhodnost je samozřejmě základním motivem, který kompenzuje čas vynaložený na vytvoření zahraniční struktury a její administraci. Na druhou stranu můžeme počítat s několika typy možných úspor:

a) daňové (vzhledem k poměrně vysokému (a vezmeme-li v úvahu komfort služeb státu, pak absurdně vysokému) zdanění jak společností, tak jednotlivců v České republice, není těžké vytvářet investiční modely, které jsou finančně úsporné z důvodu sníženého zdanění příjmů),

b) snížené náklady na administraci (povinnosti společností vůči státu, kde sídlí, se výrazně liší stát od státu a při vědomí nákladů na podávání daňových a účetních výkazů v České republice lze mnoha typů operací uskutečňovaných přes zahraniční společnosti přímo ušetřit i z tohoto titulu)

Důvod třetí: Je to pro vlastníka mnohem bezpečnější

Žijeme v nedokonalém právním prostředí, které se postupně kultivuje a navíc se do něj zabudovávají různé mezinárodní prvky. Důsledkem tohoto vývoje na jednu stranu vzrůstající právní jistota při uzavírání transakcí a na straně druhé značná nejistota ohledně reálných soudních rozhodnutí, která se navíc často liší podle místní příslušnosti daného soudu.

Majetek v přímém či nepřímém vlastnictví zahraničních právnických osob je mnohem hůře náchylný k různým typům napadení vyplývajících z našeho nedokonalého právního prostředí - zdaleka není tak jednoduché jej obstavit, zablokovat či podobně znehodnotit.

Důvod čtvrtý: Můžete využívat ochranu cizích vlád

Vzpomeňte si na mezinárodní arbitráže ohledně televize NOVA - díky krytí různými smlouvami o ochraně investic jsou američtí investoři v nesrovnatelně lepší pozici, než kdyby se jednalo o výhradně českou společnost. Je opravdu škoda tuto ochranu, jež téměř nic nestojí, nevyužít.

Důvod pátý: Získáte anonymitu

V případě vytvoření struktury na ochranu majetku sestávající se ze zahraničních společností, které budou vlastnit váš majetek, se vám zdaří učinit své majetkové poměry absolutně nepřehledné vůči cizím nenechavým očím. Vůbec je zajímavé, v jak absurdním měřítku se v poslední době pošlapává jedno z nejzákladnějších lidských práv - právo na soukromí (samozřejmě vždy v zájmu  nejrůznějších "vyšších" cílů, které však pohříchu bývají vždy definovány v zájmu maximální kontroly státu nad občany; není se třeba příliš divit, že dávka soukromí, jíž se nám dostává, je čím dál tím nižší). Plánovaná majetková přiznání jsou hezkým příkladem takového snažení.

Pokud se člověk nehodlá ze státu s podobnými zákony přímo vystěhovat, zbývá mu jediné - vybudovat kolem svého majetku dostatečný právní val, který jej chrání před nenechavci všeho druhu. Jak na to? Jediným opravdu dlouhodobým způsobem je využití různých zahraničních společností na držbu akcií a podílů ve společnostech, jiného movitého i nemovitého (v tomto případě vzhledem k devizovým omezením samozřejmě s využitím českých obchodních společností) majetku.

Důvod šestý: Možnost využití jiného právního prostředí

Velmi důležitým, byť v České republice prozatím opomíjeným, motivem je možnost založit pro určitý účel společnost v zemi se zcela odlišným společenstevním a obchodním právem, což umožní např. uspořádat vztahy mezi podílníky ve společnosti způsobem, který odporuje našemu obchodnímu právu. Stejně tak může být podstatná také výrazně nižší úroveň administrativních povinností - není nutné předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro rejstřík společností a podobně.

Důvod sedmý: Přílišná regulace některých podnikatelských aktivit

Mnoho podnikatelských aktivit je v naší zemi regulováno v absurdním měřítku a navíc je tato regulace vykonávána často dosti neuvěřitelným způsobem (určitě se již každý setkal s bezbřehou arogancí běžného úředníka). Cestou ven z takové nešťastné situace je podnikání prostřednictvím společnosti registrované v zemi, jež nabízejí vhodnější úpravu takového podnikání.

Důvod osmý: Různé další speciální výhody

Nepochybně lze nalézt mnoho, zmíním alespoň jednu velmi frekventovanou: Častým problémem podnikatelů je nedostatek loajálních a spolehlivých členů statutárních orgánů - zde se nabízí možnost založit akciovou společnost pouze s jedním akcionářem (velmi často alespoň v případě, kdy klientům radíme, se zahraniční akciovou společností), což umožní stanovit pouze jednočlenné představenstvo v dané společnosti.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme