Mezinárodní daňové plánování není jen o výši daní

01. 09. 2010
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Mezinárodní daňové plánování tuzemským podnikatelům stále mnoho neříká. Většina z nich si pod tímto pojmem představí pouze daňové ráje a snahu o minimalizaci daňové povinnosti. Že je možno využít zahraniční společnosti i k jiným účelům než k prosté daňové optimalizaci, si ale uvědomuje málokdo. Co jsou tedy skutečné motivy pro zapojení mezinárodních struktur společností?

1.9.2010, AKONTinfo 3/2010

DANĚ A DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ

Česká republika si zvolila novou středopravicovou vládu, která má díky počtu svých poslanců nejsilnější mandát v naší novodobé historii. Co nás s ní mimo jiné čeká? Snahou pravicových vlád bývá obvykle snaha snížit i daňové zatížení. Z toho často plyne předpoklad, že se stabilním „podnikatelsky příznivějším“ režimem klesne i potřeba přesouvat své podnikání do zahraničí.

Česká 19% daň nemůže skutečným daňovým rájůmnikdy konkurovat. Její snížení však v nejbližší době rozhodně není reálné. Napjatá rozpočtová situace s potřebou stabilizovat veřejné finance nahrává daleko více myšlenkám na zvýšení daní. Následující roky tak i nadále budou spíše ve stylu ekonomický škrtů a neoblíbeného „utahování opasků“. Ale pozor, daně rozhodně nejsou to jediné, co český podnikatel řeší.

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍCH NÁKLADŮ

Mezinárodní daňové plánování se dnes již využívá z řady jiných důvodů než daňových. Možná by stálo za to vypustit slovo daňové a začít využívat pouze pojem „mezinárodní plánování“. Každá země má vlastní zákony, regulace a požadavky na podnikaní v různých oborech. Toho lze velmi často efektivně využít ke snížení administrativních nákladů na řízení společností. Zahraniční společnost tak často dokáže ušetřit náklady, které jsou u nás nutností.

VYMAHATELNOST PRÁVA A STABILITA LEGISLATIVY

Důležitým faktorem pro volbu země, ve které budeme podnikat, jsou často i její zákony. Česká republika bohužel pověst legislativně stabilní země nemá. Stačí se jen podívat na zákon o daních z příjmů, který má za sebou již více než 100 novelizací! Pokud k tomu připočteme ještě fungování soudů a délku soudních řízení, nezbývá než konstatovat, že nejen po daňové, ale i právní stránce máme ještě co dohánět.

Výhodou zahraničních společností z pohledu legislativní vymahatelnosti jsou mezinárodní smlouvy. Na nich je často postaveno domáhání se svých práv formou soudních sporů či arbitráží. Příkladem může být nestabilní a nekonzistentní regulace fotovoltaického businessu, ve kterém řada firem převedla své projekty na zahraniční společnosti právě s úmyslem využít k dosažení svých právních nároků mezinárodních smluv o ochraně investic.

V důvodech, proč využít možností podnikání, by se samozřejmě dalo pokračovat. Ať už se jedná o efektivní právní zajištění do budoucna, zlepšení image (kvalitní adresy v Londýně, USA nebo ve Švýcarsku) či „prosté“ zajištění anonymity vlastníka. Racionálních důvodů, proč využít zahraničních struktur, je prostě stále mnoho.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme