Kde založíte novou společnost nejjednodušeji?

14. 12. 2009
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Každý podnikatel musí po sestavení svého podnikatelského plánu čelit administrativním a finančním překážkám než může začít legálně provozovat svůj byznys.

14. 12. 2009, Finance.cz

Jednoznačným světovým trendem je co největší usnadnění zahájení podnikání novým podnikatelům a společnostem. Kde trvá založení společnosti nejméně a je nejlevnější?

Všechny vyspělé země se snaží o co nejjednodušší administrativní proces. Snahou je podpora online komunikace. Právě v oblasti zjednodušení startovacích podmínek pro podnikatele došlo v posledních letech v mnoha zemích k největšímu pokroku. Ze 183 zemí hodnocených Světovou bankou ve zprávě „Doing Business 2010“ došlo hned v 61 zemích ke zlepšení startovacích podmínek pro podnikání oproti minulé zprávě. Ve zprávě „Doing Business“ je 183 ekonomik světa hodnoceno ve sledovaných ukazatelích za časové období červen 2008 až květen 2009.

Jednoduchost pomáhá podnikání

V mnoha zemích je již nyní postup při zahájení podnikání velmi jednoduchý a cenově dostupný. Tento trend jednoznačně pomáhá domácí ekonomice. Když je počáteční administrativní postup časově, administrativně a finančně náročný, podporuje to korupci, přesun výdělečné činnosti do šedé ekonomiky nebo přesun podnikatelské činnosti do jiné země. Jednoduchý, časově a finančně nenáročný proces spojený se zahájením podnikání je tradičně ve většině vyspělých zemích: USA, Austrálii, Kanadě či Velké Británii. Je to jedna z cest, jak pomáhat domácímu podnikatelskému sektoru. Výrazně se však zlepšují i mladé ekonomiky jako Gruzie, Makedonie či Bělorusko. K výraznému snížení administrativní náročnosti dochází v posledních letech i v zemích Evropské unie, přesto právě většina členských zemí má ještě velký prostor pro zlepšování – především snížení počtu potřebných registrací. 

Systém hodnocení

Při hodnocení jednoduchosti založení nové společnosti se hodnotí: počet nutných úkonů, které musí podnikatelé učinit, průměrná délka trvání vyřízení všech procedur a minimální potřebný kapitál (jako % hrubého národního důchodu na obyvatele). Všechny činnosti k získání všech nutných povolení, licencí a oznámení jednotlivým státním úřadům. U jednotlivých zemí se počítají pouze zákonem stanovené úkony. Jestliže není např. potřeba notářsky ověřené stanovy společnost a společnost to přesto udělá, není to do hodnocení zahrnuto. Posuzuje se založení střední společnosti, která provádí obchodní činnost, sídlo má v hlavním městě, počet zaměstnanců je od 10 do 50 a vlastnictví je ze 100 % domácího původu.

Česko – podmínky se zlepšují, pořadí zhoršuje

Přestože se podmínky pro zahájení podnikání v Česku oproti minulosti výrazně zrychlilo, v celkovém hodnocení jednoduchosti zahájení podnikání patří Česku až 113. místo. Důvodem je, že mnohé země byly ve zjednodušování podmínek pro podnikání ještě razantnější. Trend v Česku je však dobrý, vždyť doba zapsání do obchodního rejstříku se během několika let zrychlila několikanásobně a nyní lze v průměru všechny činnosti spojené se zahájením podnikáním stihnout vyřídit za 14 dní. Jaké činnosti je potřeba v Česku podniknout? Je potřeba splnit 8 úkonů (je zapotřebí sepsat zakladatelskou listinu či jinou společenskou smlouvu u notáře, zřídit bankovní účet (využijte srovnání podnikatelských účtů), následuje návštěva živnostenského úřadu, katastrálního úřadu, rejstříku trestů a obchodní rejstříku, dále je zapotřebí splnit oznamovací povinnost u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušných zdravotních pojišťoven. Nutné administrativní procedury se stihnou v průměru vyřídit za 15 dní a náklady na založení vzorové společnosti činí 9,23 % hrubého domácího důchodu na obyvatele. Horší hodnocení než v kategorii „jednoduchost založení podnikání“ má Česko pouze v hodnocení „v daňové složitosti“, kde je dle hodnocení Světové bankyn a 123. místě.

Trend: rychleji a levněji

Při zjednodušování zahájení podnikání se v současné době postupuje na třech úrovních:

  • Snižování administrativních nároků - v mnoha případech se stačí registrovat pouze u jedné státní instituce, která následně splní oznamovací povinnost u ostatních. V Česku tento systém funguje, když zahajuje činnost OSVČ – stačí vyplnit na živnostenském úřadě Jednotný registrační formulář (není potřeba osobní návštěva na finančním úřadě, OSSZ a zdravotní pojišťovny). Další cestou je rušení některých povinností.
  • Větší rychlost při získávání potřebných povolení – především možnost online vyřizování určitých povinností přináší značnou časovou úsporu.
  • Snižování finančních nároků – v mnoha zemích dochází ke snižování základního kapitálu (např. v Německu došlo ke snížení v loňském roce z 25 tisíc euro na 1 euro). V mnoha zemích není základní jmění zákonem stanovena (např. Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Kanada, USA, Velká Británie…). Právě vysoké základní jmění (min. 200 tisíc korun) a vysoké finanční požadavky na založení s. r. o. je jedním z důvodů, proč je Česko v hodnocení až na 113. místě (více v článku Kde založíte s. r. o. nejlevněji?). Vysoké finanční nároky odrazují řadu občanů od založení vlastní společnosti.

Premiant Nový Zéland

Nejjednodušeji je nová společnost založena na Novém Zélandě. Bylo tomu i minulý rok (více v článku Na Novém Zélandu založíte firmu během jediného dne). Stihne se to dokonce během jediného dne. Rezervovat název firmy lze online (www.companies.govt.nz). Zde se vyplní potřebné registrační údaje, zájemce následně všechny informace dostává emailem. Výpis z obchodního rejstříku je vydán opět emailem během několika minut, kdy je přijat poslední souhlas. Každá nová společnost musí mít název, musí být zapsána v obchodním rejstříku, mít nejméně jednoho akcionáře, osobu pověřenou jednat jménem společnosti, adresu. Na daňovém úřadu (Inland Revenue Department) dostane společnost přiděleno registrační číslo (IRD number). Jeden zápis stačí jak pro daň z příjmů právnických osob, tak daně z přidané hodnoty. Důležité informace a pomocnou ruku poskytuje server www.businessdescription.co.nz. Opět lze provést online. Veškeré náklady spojené se zaregistrováním nové společnosti činí 160 dolarů. Od července 2008 se většina dokumentů podává online. Snahou je odstranění papírové cesty.

Tabulka: Pořadí zemí s nejjednodušším založením nové společnosti

Tabulka: Pořadí zemí s nejjednodušším založením nové společnosti

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme