Snížit daňovou zátěž je poměrně snadné

21. 08. 2003
Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

Úspěch podnikání tkví často ve snižování nákladů, tedy i daní.

21.8.2003, Hospodářské noviny, Michal Uryč-Gazda

Úspěch podnikání tkví často ve snižování nákladů, tedy i daní. Kolik podnikatel ušetří, záleží jen na jeho důvtipu. Firma vydělá milión korun, z nichž si česká vláda vezme 310 tisíc. Stačí však jednoduchá a zcela legální operace a vysokou daň není třeba zaplatit.

Majitelé firem s obratem nejméně milión korun by se měli zamyslet nad možností snížit daňovou zátěž. "Vytvoření komplexně fungující firemní struktury k daňové optimalizaci stojí od devadesáti tisíc korun výše. Pokud firma vydělá více než milión korun před zdaněním, majitelé by se daňovou optimalizací měli zabývat," míní Michal Friedberger z poradenské společnosti Akont. 
"Podnikatelé mohou dosáhnout konkurenčních výhod snižováním nákladů. A zdanění je náklad," potvrzuje šéf společnosti Skyefid a světově uznávaný odborník na daňové plánování Charles A. Cain. 
Ke snižování daňových nákladů přitom není třeba cestovat až do Tichomoří. Daňové ráje jsou totiž i v Evropě a všechno lze pohodlně zařídit, aniž firma utratí jedinou korunu za cestování. 
Česká firma například odebírá výrobky z Itálie a prodává je do Německa. Do obchodu lze snadno zapojit společnost z daňového ráje. Obchody se poté uskuteční například na trase Itálie - britské Panenské ostrovy - Německo a část zisku zůstane na Panenských ostrovech, kde nepodléhá zdanění. 
"Při této daňové optimalizaci lze zvýšit čistý zisk až o několik desítek procent ročně. Vzhledem k počátečním nákladům se to firmě vyplatí již v prvním roce," tvrdí Friedberger. "Roční poplatky za vytvořenou společnost v daňovém ráji dosahují 24 až 150 tisíc korun," upřesňuje Jana Fujanová z poradenské společnosti Asset Tax & Company. U firem s desetimiliónovým obratem je taková položka zanedbatelná. 
Využití offshore daňových rájů v zahraničním obchodu není jediná možnost, jak snížit daňovou zátěž. Snížit daně mohou i firmy, které se zahraničními partnery neobchodují. 
"Zamyslete se nad množstvím různých daňových režimů. Můžete založit společnosti nebo jinou entitu v jedné zemi, do obchodního rejstříku ji zapsat ve druhé zemi, ve třetí ji zaregistrovat pro účely daně z příjmu a ve čtvrté k dani z přidané hodnoty," radí s nadsázkou Charles Cain. 
Faktem zůstává, že se firmám nabízí hned několik možností, kudy se vydat. Nejčastěji používanou je založení holdingové společnosti v daňovém ráji. Málokterá v Česku podnikající finanční skupina takovou mateřskou strukturu nemá. 
"Například Nizozemsko a Británie jsou často vyžívány pro financování společností. Při úvěrování prostřednictvím nizozemské společnosti lze celé úroky přesunout z Česka ke konečnému využití, a to s minimálními daňovými dopady," vysvětluje Michal Friedberger. 
"Nizozemsko a Kypr jsou špičkou ve vytváření mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění. Británie a Irsko jsou zase nejlepší v osvobozování rezidentů od daňové povinnosti," potvrzuje Cain. 
Podnikatelé si mohou k daňovému plánování najmout specialisty. Ty si účtují peníze za to, že ušijí každé firmě přesně na míru model snížení daňové zátěže. "Neexistuje žádný univerzální způsob, který by se dal použít pro vícero společností," zdůrazňuje Jana Fujanová. 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti