Zaměstnávat lidi je nevýhodné

17. 02. 2003
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku

Komentář k diskuzi o etice daní.

8/2003, Euro

Celých 75 procent účastníků Manažerského barometru je přesvědčeno, že větší daňové zatížení by je mohlo donutit k přesídlení do daňového ráje.

První z dotazovaných lakonicky konstatoval: "Už se tak stejně dlouho děje. Každý z nás, kdo otevřeně hovoří s některými kolegy, ví velice dobře, že kdekdo řeší prostřednictvím lichtenštejnských či britských právníků své finance přes zajímavá offshore souostroví."

Ale daleko výhodnější nápad uvedl ve své odpovědi jeden ředitel: "Lepším řešením je vystěhovat se jinam s veškerým majetkem. A přenést podnikatelskou činnost do země, která podnikatele nepenalizuje za to, že zajišťují zdroj obživy pro spoustu dalších lidí. Je mnoho zemí na světě, které všemožně podporují investory ze zahraničí. Nejen prostřednictvím daňových prázdnin. Již dnes musí podnikatelský subjekt v Česku vynaložit téměř dvě koruny, aby jeho zaměstnanec dostal vyplacenu jednu. Pokud se cena práce dále zvýší, odejde kapitál jinam. Zvýší se nezaměstnanost a i při vyšších sazbách se sníží absolutní objem vybraných daní a odvodů. Deficit státního rozpočtu a důchodového systému se zvýší, ubudou peníze ve zdravotnictví a dalším krokem bude zvýšení daní a odvodů. Ze země odejdou movití plátci daní, a to jak zahraniční investoři tak místní podnikatelé, kteří dospějí k názoru, že každý patriotismus má své meze. Na politiku levicové vlády tak paradoxně doplatí především ti, kdo si ji zvolili. Už je jich 10,2 procenta. Možná si pak všimnou i toho, kam tyto výdobytky sociálnědemokratické debility přivedly francouzskou a německou ekonomiku. Došlo ve Francii k výraznému snížení nezaměstnanosti po kuriózním experimentu s délkou pracovní doby? Zvýšila se dynamika růstu německé ekonomiky v důsledku dokonale propracovaného systému sociálních dávek?"

Práce s daněmi je ale běžná i v zahraničních firmách a je podmínkou jejich konkurenceschopnosti: "Myslím si, že úkolem manažerů je snižovat náklady společnosti a daňové zatížení je jedním z těchto nákladů. Navíc je zřejmé a praxí ověřené, že některé typy operací mohou být efektivněji prováděny prostřednictvím mezinárodní daňové struktury, a proto není žádný důvod, proč je realizovat z ČR (jedná se nejčastěji o vypláceni dividend, úroků, prodeje finančních investic, poskytování nehmotných statků, atd.). Od těchto operací je však třeba oddělit podvody jako například fiktivní služby, které není možné pod tuto položku zahrnovat. Pouze na okraj bych rád poznamenal, že spojení daňový ráj získalo v ČR negativní konotace, které rozhodně neodpovídají skutečnosti. Běžně celá řada zahraničních klientů pracuje s mezinárodními daňovými strukturami a snižují si tím legálně své daňové náklady. Jestliže budou čeští podnikatelé k této věci přistupovat laxně, zhoršují si tím své konkurenční postavení."

Samozřejmě zazněly i hlasy těch, kteří se domnívají, že k takovému rozhodnutí by se ani výší daní nedali přesvědčit. Tento manažer si myslí, že už je rozhodnuto a že pouze propukne horečná snaha, jak odvod daní obcházet: "Domnívám se, že spíše ne. Ti, co měli o tento způsob daňového úniku zájem a měli k tomu hlavně prostředky a možnosti, se již v tomto směru zařídili. Takže to bude mít jen zanedbatelný dopad,a to ještě spíše z okruhu tenistů a jim podobných celebrit, než že by šlo přímo o podnikatele. Mnohem více jsem přesvědčen o tom, že znovu zapracuje vynalézavost českého člověka, jak se těmto zvýšeným povinnostem vyhnout a obejít je. Ostatně to má již český člověk, dá se říci, zakódováno v genech."

Jiný respondent Manažerského barometru má v celé věci jasno: "Zvýšení daní, pojistného a sociálních odvodů povede k razantním navýšení nezaměstnanosti. Dnes a denně se setkávám s řediteli firem a různými podnikateli, všichni se shodují na tom, že již dnes je pro firmy v ČR krajně nevýhodné zaměstnávat lidi, proto se všichni snaží vystačit s minimem pracovníků, případné nárazové zvýšení kapacit spíše než přijímáním pracovníků pak kryjí přes různé personální leasingy. Pokud se podmínky v tomto ohledu zhorši, dojde k dalšímu propouštění a nárůstu nezaměstnanosti, následně by pak mohlo dojít ke kolapsu veřejných financí v důsledku enormního vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Někteří podnikatelé do konce říkají, že za těch dvanáct let si už vydělali dost a už jsou tím nenasytným státem tak zhnuseni, že v případě dalšího zvýšení daní prostě firmu zavřou, lidi propustí, co půjde, prodají a odstěhují se jinam. Peněz už na to koneckonců mají dost."

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti