Jaké výhody přináší evropská společnost českým podnikatelům?

09. 07. 2010
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore, Mezinárodní image

Základní výhodou oproti jakékoli běžné národní formě podnikání je možnost přesouvat sídlo Societas Europaea v rámci celé EU bez likvidace společnosti. Změna sídla s sebou samozřejmě nese opuštění domácí legislativy. Co vše umožní přesun sídla společnosti při zachování kontinuity existující společnosti?

9.7.2010, firemnifinance.cz

Základní výhodou oproti jakékoli běžné národní formě podnikání je možnost přesouvat sídlo Societas Europaea v rámci celé EU bez likvidace společnosti.

Změna sídla s sebou samozřejmě nese opuštění domácí legislativy. Co vše umožní přesun sídla společnosti při zachování kontinuity existující společnosti?

Dostat se z vlivu českých úřadů

Řada podnikatelů se setkává s ne příliš korektním přístupem českých úřadů. Zvláště v menších městech je tento jev častý, protože podnikatel je všem na očích a zpravidla v okolí známá osobnost. Pokud se objeví první náznak problému (zpravidla osobního charakteru) má podnikatel pravidelné a velice nepříjemné daňové kontroly. Všichni řeší tuto situaci odchodem do velkých měst. Vybraná skupina podnikatelů odchází z ČR a vytváří SE společnosti.

České úřady tak naprosto ztrácí kontrolu nad podnikatelem. Český správce daně totiž nemá pravomoc provádět daňovou kontrolu v jiných zemích. Místní autority finančních úřadů tak ztrácejí veškeré možnosti, jak komplikovat život společnosti. Z běžné české firmy, vůči které měl každý úředník vysoké pravomoci, se stává prestižní evropská společnost, jejíž právní postavení je v ČR velmi pevné.

České úřady budou muset veškerou komunikaci vést s vedením společnosti v zahraničí. Komunikace s bývalým sídlem společnosti v České republice nemůže logicky proběhnout, neboť sídlo nově zformované evropské společnosti se již nachází v zahraničí, a úřady musí vynaložit úsilí k tomu, aby kontaktovaly zahraniční subjekt v jeho sídle.

Veškeré úřední písemnosti musí být přitom doručeny na sídlo společnosti. V případě, že české úřady (např. soud) nesplní veškeré náležitosti zasílání písemností do zahraničí, má adresát právo zásilku odmítnout. České úřady musejí navíc zajistit překlady do úředního jazyka země, kam je doručováno, (v některých případech tyto překlady musí být dokonce úřední), což s sebou nese časové a finanční náklady pro české úřady.

Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU

Po přesunu společnosti se na SE vztahují daňové zákony zvolené země. Societas Europaea (SE) může dle výběru sídla například využívat nízké daně z příjmů na Kypru (10%), nebo využít vhodného holdingového režimu v Nizozemí. Přesunem společnosti lze také řešit optimalizaci zdanění připravovaných transakcí. Nejčastěji se to týká následujících oblastí: obchod s pohledávkami, obchod se zbožím, nákup a prodej podílů ve společnostech, financování (poskytování půjček), poskytování licencí, vývoj SW, internetové služby.

Anonymita

Societa Europaea (SE) je právní forma, která umožňuje, aby nebyl veřejně vidět žádný z akcionářů společnosti. Zatímco pro dosažení stejného efektu je nutné použít akciovou společnost s tříčlenným představenstvem a tříčlennou dozorčí radou, evropská společnost může být do českého obchodního rejstříku zapsána tak, že je veřejně dostupné jen jméno jediného člena řídícího orgánu.

Lepší image

Založení či odkoupení SE je skvělou příležitostí, jak získat nadnárodní image. Pro zahraniční obchodní partnery se firma s obecně známou evropskou korporátní identitou stává důvěryhodnějším partnerem. Právní forma s dovětkem SE tak může firmám v řadě podnikatelských oborů dodat evropský goodwill a punc větší známosti a solidnosti.

Možnost vybrat vhodný právní systém

Právní systémy starších členských států EU jsou výrazně stabilnější než český. Přinášejí větší jistotu pro podnikatele a vyšší vymahatelnost práva. Naopak český právní systém je znám svou nevyzrálostí a častými novelizacemi důležitých zákonů.

Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou

Přenesení sídla SE společnosti do zahraničí přináší silnější pozici společnosti při jednání s českým státem. Evropská společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Česká společnost tuto možnost nemá.

Úsporu nákladů na správu a řízení

Societas Europaea (SE) si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán (minimálně dvoučlenný), kterým je Správní rada. To znamená úsporu režijních nákladů ve srovnání s běžnou a.s., jež musí mít povinně představenstvo a dozorčí radu.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme