Manažerský barometr

11. 03. 2002
Daňové plánování, Offshore

Komentář k diskusi o etice využívání daňových rájů.

11/2002, Euro

Kvůli úředníkům do ráje

Přestože se na základě výsledných poměrů v procentech odpovědí zdá, že manažeři ve svých názorech jednotní nebyli, opak je pravdou. Etiku využívání daňových rájů totiž téměř všichni porovnávali s etikou vybírání daní. A to s jednoznačným výsledkem.

Hlavním argumentem kladných reakcí kromě poměření s činností úředníků bylo, že pokud nejde o praní špinavých peněz, je vše v pořádku. "Jsou to normální pravidla hry. Smeč v tenise také není neetická, když vám na ni soupeř nehraje," pomohl si přirovnáním jeden z manažerů. Většina z nich ale usoudila, že nejde jen o samostatné daňové ráje. " Použiji-li absolutní měřítka, pak využívání offshore rájů za etické nepovažuji. Pokud však použiji relativní měřítka neboli přihlédnu k celkovému stavu prostředí, pak to může vypadat trochu jinak," shrnul dvojsečnost otázky jeden z respondentů. Předznamenal tím názor názory svých kolegů. "Dokud je považováno za etické extrémní přerozdělování vyprodukované HDP prostřednictvím státní byrokracie, jež sama obrovské prostředky spotřebuje, další vyplýtvá a část se pokusí nasměrovat do sféry svých zájmů, tak asi nelze kritizovat komerční sféru, že se pokouší uchránit něco finančního prostředků, které jsou výsledkem jejího úsilí," uvádí další z ředitelů.

Odpovědi na anketu v mnoha případech rychle sklouzly z obecné roviny do praxe. "Možná až tak úplně etické není," přiznává jiný manažer, "ale pokaždé, když vidím naše daňové povinnosti, tak mám pocit, že je to vhodné. Svým způsobem jde o hlasování nohama o tom, že české daně jsou příliš vysoké." Byrokracii obžaloval i další názor. " Za stejně neetické považuji to, že některé velmi špatně a draze fungující státy (například ČR) za svoje mizerné služby účtují tak vysoké ceny (daně)."

Diskusi o etice uzavřel jeden z respondentů výstižně: " Za neetické považuji parazitování na úsilí a práci jiného. Ve státech, kde je rozumné zdanění příjmů (deset až patnáct procent), je výběr daní vyšší a snaha využívat daňové ráje nižší."

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti