Evropská společnost - exkluzivní záležitost

29. 06. 2010
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Když se řekne "Evropská společnost" neboli "SE", většina daňových expertů si vybaví velmi prestižní a moderní právní formu podnikání, kterou je možné etablovat v souladu s Nařízením a Směrnicí EU o Evropských společnostech.

29.6.2010, finance.cz

Když se řekne "Evropská společnost" neboli "SE", většina daňových expertů si vybaví velmi prestižní a moderní právní formu podnikání, kterou je možné etablovat v souladu s Nařízením a Směrnicí EU o Evropských společnostech.

Podmínky vzniku a provozu Evropské společnosti jsou již nějaký čas zakotveny také v české legislativě (konkrétně od prosince 2004 zákonem č. 627/2004 Sb. o Evropské společnosti), jejich aktivní využívání však začíná do české podnikatelské sféry intenzivně pronikat teprve poslední dobou. Evropská společnost je vynikající možností, jak konsolidovat své majetkové struktury, zajistit větší transparentnost vzhledem k partnerům a investorům společnosti či jednoduše přesunout sídlo do jiného členského státu EU – nejčastěji z důvodů daňových nebo příznivějšího podnikatelského prostředí.

Co si představit pod SE

Co je tedy přesně Evropská společnost a jak může vzniknout? Evropská společnost je standardní obchodní společností, která může vzniknout fúzí dvou obchodních společností, které podléhají zákonům dvou různých členských států EU. Jejich spojením (fúze splynutím nebo sloučením) vzniká Evropská společnost. SE pak může zvolit libovolný členský stát EU jako místo svého nového sídla a daňové rezidence. Například fúzí české a slovenské a.s. může vzniknout Evropská společnost se sídlem na Kypru. Vždy platí, že ve státě, kde se nachází sídlo SE, musí být také správní ústředí (neboli místo vedení) Evropské společnosti. Pokud se přesune správní ústředí společnosti do jiného členského státu EU, mění se tím i sídlo společnosti a její daňová rezidence. To mimochodem dává Evropské společnosti možnost měnit svou daňovou rezidenci v rámci EU i mnohokrát do roka (tzv. country shopping), což je zcela mimořádná vlastnost.

Základní kapitál Evropské společnosti je rozvržen na akcie a jeho minimální výše musí činit alespoň 120.000 EUR. Tento kapitál je nutné vždy plně splatit. Před nebo za názvem firmy Evropské společnosti se uvádí zkratka SE.

Unikátní výhody, které něco stojí

Na první pohled je vidět, že založení Evropské společnosti není počinem, který by si mohl dovolit každý podnikatel. Zformovat SE znamená náklady, které mnohonásobně převyšují například náklady na Nizozemskou společnost. Na žebříčku image právních forem však Evropská společnost zaujímá spolehlivě první místo. Evropská společnost je symbolem mezinárodního úspěchu a zvuk přípony SE za jménem firmy zcela určitě zajistí respekt a maximálně vstřícné jednání ze strany všech obchodních partnerů. V celé EU bylo doposud založeno jen asi 80 společností s právní formou SE.

Důvody pro založení Evropské společnosti jsou rozličné. Velkým lákadlem je bezesporu možnost převést sídlo již fungující společnosti do zahraničí, aniž by to nějak ovlivnilo její provoz. Za hlavní motivy je možné považovat toto:

  1. Standardní daňové motivy v daňovém plánování doplňuje výjimečná možnost měnit daňovou rezidenci v rámci EU i několikrát do roka (tzv. country shopping).
  2. Možnost využití tzv. monistického systému řízení, který znamená úsporu mnoha administrativních a režijních nákladů.
  3. Příznivější podnikatelské prostředí v novém sídle Evropské společnosti a vyšší právní jistota podnikání (SE se primárně řídí komunitárním právem, které je implementováno do právních řádů každé země EU).
  4. Vysoká image holdingu s SE jako mateřskou společností.
  5. Ochrana majetku a konsolidace majetkových struktur.
  6. Únik z dosahu lokálních úřadů.

Využití country shoppingu je vázáno na schválení 2/3 akcionářů valné hromady SE. V případě jediného akcionáře pak na jeho písemné rozhodnutí.

Monistický systém řízení představuje jednodušší a flexibilnější metodu řízení společnosti. Při této formě řízení neexistuje představenstvo a dozorčí rada, ale pouze tzv. "správní rada" s předsedou správní rady (Presidént directeur général), který působí jako statutární orgán společnosti. Pochopitelně je možné zformovat SE i s běžnou dualistickou formou řízení.

ES je v místě nového sídla standardní rezidentní společností pro právní i daňové účely, a skýtá tak široké spektrum pozitivních vlastností využívaných v mezinárodním daňovém plánování. Velmi pikantní jsou souvislosti, které jsou obsaženy v bodě 6. Při vzniku Evropské společnosti totiž obvykle dochází k přenesení sídla fungující české společnosti do jiného státu, což může znamenat jen těžko léčitelný šok pro český správní aparát.

V příštím článku se blíže podíváme na výhody SE.

Autor pracuje pro společnost Akont.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme