Fotovoltaické elektrárny

21. 05. 2010
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Koncem loňského a především začátkem letošního roku se všude mluvilo o výstavbě fotovoltaických elektráren. Za poslední rok jsme se setkali s desítkami lidí, kteří měli „vynikající“ projekt na fotovoltaickou elektrárnu a hledali investora. Prezentovaná čísla vypadají velice zajímavě, a pokud vše dobře dopadne, asi budou zajímavé i zisky. Máme však pocit, že jedno základní riziko nechávají investoři stranou. Jedná se o garantování a skutečné dodržení výkupních cen energie. Jak vyplývá z veřejných diskusí, záměrů, ale zejména i reálných činů, je více než jisté, že výše „garantovaných“ výkupních cen dodržena nebude. Existuje však způsob, jak toto riziko omezit!

21.5.2010, AKONTinfo 2/2010

Nepovažujeme se za odborníky na fotovoltaické elektrárny ani výrobu a distribuci elektrické energie. Máme však bohaté zkušenosti s přístupem státu k investicím, úpravám zákonů a nařízení a jejich praktickému dodržovaní. A ekonomika tohoto typu investice je počítána od výkupní ceny elektrické energie diktované státem a je na ní závislá. Při změně výkupní ceny se doba návratnosti může zhroutit jak domeček z karet. Při průměrné ceně investice do každé MW výkonu ve výši 75 milionů korun to je jistě nezanedbatelné riziko. Výkupní cena je prezentována jako „garantovaná“. Může se ročně hnout pouze o určité procento, ale z praxe víme, že „garantovaná“ může pro stát znamenat něco jiného než pro investora.

VIDÍME DVĚ ZÁKLADNÍ RIZIKA:

  1. Změna zákona a snížení garantované výkupní ceny i pro již postavené elektrárny. Je jisté, že pro rok 2011 půjde cena dolů. Projekty uvedené do provozu po 31. 12. 2010 budou mít horší podmínky. Velkou otázkou zůstává, zda se změna nedotkne také již fungujících elektráren.

  2. Neodebírání energie. Fungování elektrické sítě je velice složitá záležitost. Celá Evropa je propojena, existuje řada pravidel pro odběr elektřiny, její výrobu a regulaci výroby, omezení v krizových situacích, předcházení výpadkům energie atd. Ve chvílích, kdy nastane nějaká krizová situace, mohou být od sítě odpojeny některé zdroje, hlavně ty, které nedodávají stabilní a předvídatelný výkon - jako fotovoltaické elektrárny. Jak často a jak dlouho budou elektrárny odpojeny? Kdo posoudí, zda krizová situace stále trvá? Vzpomeňte si na časté problémy s přenosem energie, které zažívá celá Evropa téměř každé léto. Dovedeme si představit, že právě fotovoltaické elektrárny budou v tuto „krizovou“ dobu odpojeny ze sítě.

MINIMALIZACE RIZIKA

Omezit zmiňovaná rizika lze využitím mezinárodních smluv o ochraně investic (více v AKONTinfu 3/2009). Zjednodušeně řečeno, využitím těchto smluv máte možnost získat případné ušlé zisky od státu. Jistě si vzpomínáte na spory České republiky a Nomury nebo na kauzu Diag Human.

Pro využití mezinárodní smlouvy o ochraně investicmusíte mít zahraniční matku v zemi, která má s Českou republikou smlouvu uzavřenou. Mezi nejvýhodnější země patří Kypr nebo Nizozemsko. Obě země mají velice kvalitní smlouvu a navíc Vám přinesou další, především daňové, výhody.

Jak celá struktura vypadá?

obrázek č.2

Jaké výhody přinese takto vytvořená struktura:

  • umožní využít smlouvy o ochraně investic
  • v případě prodeje podílů v českých společnostech budou výnosy osvobozeny od zdanění bezpodmínečně. To je významná výhoda. Pokud by českou společnost vlastnila česká fyzická osoba přímo, byl by prodej osvobozen až po uplynutí 5 let (u společností nabytých od 1. ledna 2008)
  • výplata dividend z české společnosti je také osvobozena od zdanění

Investování do fotovoltaických elektráren může být velice výnosná činnost, pokud dojde k naplnění všech slibů ze strany státu. Je nutné však být připraven na situaci, kdy stát původní podmínky nedodrží a nepatřičným zásahem ovlivní ekonomiku celého projektu. Podstatně větší úspěšnost sporu se státem o ušlý zisk mají investoři, kteří jsou včas připraveni a mohou využít mezinárodních smluv o ochraně investic. Zapojení zahraničního vlastníka vám nepřinese pouze využití zmíněné smlouvy, ale přináší i řadu daňových výhod. Celá struktura tak bude fungovat jako holding. Umožní prodej jednotlivých společností osvobozený od daní a výplatu dividend bez zdanění. Navíc máte připravenou strukturu na další investiční aktivity.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme