Jaké obory jsou vhodné pro daňovou optimalizaci?

25. 09. 2009
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Offshore a onshore podnikání má široké uplatnění. Výhradně tuzemské podnikání ne vždy využije mezinárodní daňovou optimalizaci. Může však využít anonymity vlastnictví a ochrany majetku.

25. 9. 2009, Business world

V rámci národního měřítka lze daňově optimalizovat všechny oblasti podnikání. Každý podnikatel i zaměstnanec má možnost využít celou řadu slev na dani či odčitatelných položek, které mu sníží placenou daň.

V případě mezinárodního daňového plánování (kdy je do daňového plánování zahrnuta i zahraniční společnost) je situace složitější. Aby vše správně fungovalo a dosáhlo se co nejnižšího celkového zdanění, nestačí dodržovat pouze české zákony, ale i zákony zahraniční země a všechny mezinárodní smlouvy uzavřené mezi zeměmi zúčastněných společností.

Na první pohled se může zdát, že mezinárodní daňové plánování má více omezení než národní (vztahuje se něj více zákonů). Naštěstí opak je pravdou. Zmíněné mezinárodní smlouvy nám zpravidla rozšiřují možnosti daňového plánování a nabízejí širší využití než pouze české daňové zákony. Vzhledem k tomu, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny našim zákonům, má podnikatel, který využívá mezinárodního daňového plánování, více alternativ, jak optimalizovat daňovou zátěž. 

Bohužel na rozdíl od daňové optimalizace v rámci České republiky, kterou mohou využít všichni občané podnikatelé v ČR, je využití mezinárodního daňového plánování omezeno. Podnikání potřebuje mezinárodní charakter. Naštěstí nejde pouze o situace, kdy podnikatel má v zahraničí pobočky nebo dceřiné společnosti, ale i o situace, kdy podnikatel má v zahraničí dodavatele či odběratele. V některých případech není napojení na zahraničí důležité a je možné ho teprve vytvořit. 

Obory vhodné pro mezinárodní daňovou optimalizaci 

První oblastí je mezinárodní obchod se zbožím. Zde můžeme najít celou řadu daňově optimalizačních postupů jak na straně dodavatelské, tak na straně odběratelské. V dnešní praxi globalizovaného světa není problém nakupovat zboží přes společnosti registrované kdekoli na světě. Pro daňové plánování není rozhodující, s jakým zbožím je obchodováno. Existují řešení pro různé druhy zboží od potravin, nerostných surovin přes hračky, elektroniku až po stroje a dodávky pro automobilový a letecký průmysl. 

Dalším významným oborem, kde lze široce uplatnit daňové plánování, je finanční sféra a vše, co do ní patří. Typickými příklady jsou obchody s cennými papíry a jejich deriváty, spekulace na měnových trzích, obchody s pohledávkami, výplata dividend nebo poskytování půjček. 

Ohromnou skupinou s prostorem pro daňovou optimalizaci jsou služby. I zde je potřeba najít mezinárodní prvek, ale prostor pro optimalizaci můžeme najít v oborech, jako je 

zdravotnictví, vývoj softwaru, poradenské služby, zprostředkovatelské služby, cestovní ruch, marketingové služby nebo telekomunikační služby. 

Neméně důležitou skupinou je development, realitní činnost nebo stavebnictví. V tomto oboru je sice více omezení českou legislativní úpravou než ve výše uvedených, ale stále zde existuje dostatek prostoru. 

V neposlední řadě bychom chtěli zmínit oblast zábavního průmyslu. Za zmínku stojí hrací automaty, internetová kasina, pořádání mezinárodních závodů nebo filmový průmysl. 

Samostatnou skupinou, která se zahrnuje do daňového plánování, je ochrana majetku a anonymita vlastnictví. Tomuto tématu se věnujeme i v tomto čísle AKONTinfa především z hlediska důvodů. Jde v zásadě o dva základní:

  • Nechcete být viděn jako vlastník společnosti. 
  • Nechcete být viděn jako vlastník nemovitosti.

Otázka PROČ je důležitá při hledání správného nastavení a řešíme ji ve zmíněném článku AKONTinfa. 

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že oblasti, které lze daňově optimalizovat, jsou velice široké. Zdaleka se nejedná o konečný výčet, a pokud Váš obor není výslovně zmíněn, neznamená to, že pro něj neexistuje řešení. Setkali jsme se s několika obory, kde mezinárodní daňové plánování je velice obtížné až nemožné (například zaměstnanecký poměr nebo síť kadeřnictví), ale i v těchto oborech je vhodné se zamyslet a probrat možnosti. Každý případ je individuální a má své specifické podmínky, proto doporučujeme se vždy informovat o Vaší konkrétní situaci. 

Společnost AKONT navrhne strukturu zahraničních společností přesně podle individuálních potřeb každého klienta, zajistí kompletní zázemí zahraniční společnosti a realizuje řešení na klíč. Následná péče o klienta zahrnuje zabezpečení administrativních povinností, vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, sledování aktuálních změn v legislativě, zajišťování ověřených dokumentů společnosti atd. Podnikatel se tak může zaměřit pouze na své obchodní aktivity. 

Kdy přijít na konzultaci? 

Vzhledem ke komplexnosti a složitosti celé situace bychom doporučili konzultaci, pokud je splněna jedna z následujících podmínek.

  1. Předpokládáte, že Váš zisk ke zdanění za aktuální rok bude kolem 2 mil. Kč.
  2. Chcete vlastnit jakýkoli majetek anonymně.

Zda nalezneme vhodné řešení i pro Váš specifický případ, se velice rychle dozvíte na první bezplatné schůzce.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme