Nová Smlouva s Kyprem, Číslo EORI

05. 09. 2009
Daňové plánování, Onshore, České a slovenské společnosti

Od 1. ledna 2010 se začne aplikovat nová Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyprem, která nahradí dosavadní 29 let starou smlouvu z roku 1980. Zásadními změnami pro daňové plánování jsou určitě nové sazby srážkových daní.

5.9.2009, AKONTinfo 3/2009

NOVÁ SMLOUVA S KYPREM

Od 1. ledna 2010 se začne aplikovat nová Smlouva o zamezení dvojího zdaněnímezi ČR a Kyprem, která nahradí dosavadní 29 let starou smlouvu z roku 1980. Zásadními změnami pro daňové plánování jsou určitě nové sazby srážkových daní. U dividend bude srážková daň snížena ze současných 10 % na 0 %. Stejné snížení čeká i platby úroků (z 10 % nově na 0 %). Pouze u licenčních poplatků dojde k navýšení ze stávajících 5 % na novou vyšší sazbu 10 %. Na unikátní vlastnosti kyperských holdingových společností tato změna nebude mít žádný negativní vliv. Nově lze uvažovat o kyperské společnosti i pro účely financování. Naopak navýšení sazby srážkové daně u licencí obrátí dotčené podnikatele např. na Maltu, kde platí stále nižší 5% sazba. Pokud se Vás tato změna ať už kladně nebo negativně dotýká, je nejvyšší čas se poradit o možnostech řešení s našimi odborníky.

ČÍSLO EORI

Rádi bychom Vás upozornili, že k 1. červenci 2009 nabylo účinnosti Nařízení 312 Evropské komise. Podle tohoto nařízení musejí mít všechny společnosti obchodující se třetími zeměmi tzv. EORI číslo. Za obchod se třetími zeměmi se považuje import a export z nebo na území Evropské unie. Číslo EORI je pro obchodní společnost jedinečným identifikátorem ve styku s celními úřady ve všech členských státech EU. Každá společnost, které nebylo EORI číslo přiděleno automaticky, o něj musí zažádat na celní správě ve státě svého sídla. Registrace je bezplatná. Od 1. července by jej měli užívat všichni obchodníci s třetími zeměmi.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme