OECD a mezinárodní výměna informací

15. 09. 2009
Daňové plánování, Offshore, Onshore

15. září 2009 byl aktualizován seznam OECD, který rozděluje země podle toho jak spolupracují při výměně informací pro daňové účely. Na schůzce G20 v dubnu letošního roku vznikly tři listiny.

15. 9. 2009

15. září 2009 byl aktualizován seznam OECD, který rozděluje země podle toho jak spolupracují při výměně informací pro daňové účely. Na schůzce G20 v dubnu letošního roku vznikly tři listiny:

  • bílá listina, která obsahuje plně spolupracující země
  • šedá listina jmenující země, které přislíbily zavést potřebné mechanismy, ale zatím tak neučinily
  • černá listina, na níž byly země ignorující výměnu informací.

Jak seznam vypadá dnes?

Z černé listiny byly vymazány všechny státy a je tedy prázdná. Původně obsahoval 4 země (Kostariku, Malajsii, Filipíny a Uruguay), avšak všechny byly přesunuty do šedé listiny, protože přislíbily zlepšení situace.

Nový aktualizovaný seznam přesunul několik zemí ze šedé listiny do bílé. Je nesmírně zajímavé, že na bílou listinu se dostaly i takové země jako Seychely, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Nizozemské Antily, Mauritius atd.

Výměnu informací s těmito zeměmi si lze jen těžko v praxi představit. Vzniká tak otázka, jaký smysl takováto bílá listina naplňuje a zda OECD zvolila vhodná kritéria.

Co je obsahem dohod?

Předmětem výměny jsou veškeré informace běžně používané pro výpočet a správné určení daní. Termín „informace“ je definován zcela obecně, OECD zdůrazňuje například informace držené bankovními a finančními institucemi (skutečný majitel účtu, přehled transakcí, transakční partneři), informace o vlastnících společností a o vlastnických vztazích. Rozsah vyměňovaných informací vždy záleží na tom, jaké informace v té které smluvní zemi je běžné používat pro daňové účely (jsou dostupné pro výměnu) a jaké informace si země ujednají vyměňovat.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme