Daňové ráje dál lákají

15. 07. 2009
Daňové plánování, Offshore, Onshore

V tzv. daňových rájích, tedy zemích, které nabízejí společnostem nulové nebo minimální daně, případně i jiné podnikatelské výhody, bylo koncem letošního prvního pololetí zaregistrováno 9 144 českých firem. Nejvíce je lákají Nizozemí, Kypr a Lucembursko, uvedla Petra Štěpánová z agentury ČEKIA.

15. 7. 2009, FINMAG - finanční magazín

Za prvních šest měsíců letošního roku se přitom počet českých firem, které přesídlily do zemí, označovaných za daňové ráje, zvýšil o 154, což je proti loňskému přírůstku 740 společností pouhá pětina. Jak ovšem řekl Finmagu Pavel Jílek ze společnosti Akont, zájem o registraci sídla společnosti v některém z daňových rájů zůstává stejný jako loni. Finanční krize totiž nutí řadu firem hledat nejrůznější cesty, jak snížit náklady. Sem patří i úspory daní.

Určitou negativní roli, zatím především z psychologického hlediska, hraje snaha vlád členských zemí Evropské unie a USA bojovat proti firmám, které sídlí v těchto rájích. Pokud se ale ve druhé polovině roku situace české ekonomiky zlepší a levice vyhraje předčasné parlamentní volby, lze očekávat, že se zájem společností o přesun sídla do daňově přívětivějších destinací mírně zvýší,“ upozornila Štěpánová.

Předpokládá se totiž, že v případě vítězství levicové vlády bude zachována, nebo možná i zvýšena současná daňová kvóta. Sociální demokracie ostatně hovoří o tom, že zvedne daně pro občany s hrubými příjmy nad 1,2 milionu korun ročně na 38 %.

„Zaměstnanci prakticky nemají možnost, jak se růstu daní bránit. Právnické osoby ale mohou využít právě daňové ráje,“ vysvětluje Jílek. Nejde přitom pouze o daně. V úvahách o přesunu firmy do některého z těchto rájů hraje důležitou roli i celkové podnikatelské prostředí, které je příznivější než v České republice, ale také třeba anonymita vlastnictví a lepší ochrana majetku, kterou zaručují smlouvy o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic.

Mezi daňové ráje je řazeno několik desítek zemí. Čeští majitelé firem mají podle agentury ČEKIA aktuálně registrováno nejvíce, a to 3516 společností, v Nizozemí, dále 2159 firem v USA, 1201 na Kypru, 981 v Lucembursku a 406 na Britských panenských ostrovech. Fakt, že mezi tyto ráje patří USA, možná leckoho překvapí. Některé americké státy, jako například Delaware, ovšem lákají investory na nejrůznější pobídky. Včetně daňových.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme