Statistiky ze světových obchodních rejstříků

01. 06. 2009
České a slovenské společnosti

Při následujícím hodnocení vyjdeme z výpočtů společnosti ČEKIA, která uvádí počty českých a slovenských firem s vlastníkem ze zahraničí.

1.6.2009, AKONTinfo 2/2009

V JAKÝCH ZEMÍCH SE ZAKLÁDÁ NEJVÍCE SPOLEČNOSTÍ A JAKÉ JSOU PRO TO MOTIVY?

 1. KOLIK ZAHRANIČNÍCH OSOB OBSAHUJE ČESKÝ A SLOVENSKÝ OBCHODNÍ REJSTŘÍK?

  Při následujícím hodnocení vyjdeme z výpočtů společnosti ČEKIA, která uvádí počty českých a slovenských firems vlastníkem ze zahraničí.

  Je třeba si uvědomit, že pro daňové plánování není vhodné používat samostatné offshore struktury. V praxi je tomu právě naopak a v drtivé většině případů se pro optimalizování daňové povinnosti podnikatelských subjektů používají především onshore jurisdikce typu Nizozemsko, Velká Británie, Kypr, Malta, Nový Zéland a mnohé další. Samozřejmě je nutné je rozlišovat, neboť různé země lze použít pro různé typy daňové optimalizace.

  Jednoznačně nejvyššího počtu dosahují společnosti z Nizozemska. Celkem se v českém rejstříku vyskytuje 3 474 firem vlastněných nizozemskou společností (ve slovenském rejstříku je takových společnosti 750). Toto číslo by nás nemělo nijak překvapovat. Vždyť Nizozemsko je vyhlášenou zemí pro sídla mateřských společností, které mají takto osvobozeny od daně z příjmu prodané podíly ve svých dceřiných společnostech a stejně tak i přijaté dividendy od dceřiných společností.

  Ještě výhodnější daňové podmínky poskytuje pro své společnosti Kypr (a podobně výhodné také Malta). Zde se počet dostal již na 1 150(319 na Slovensku). A co láká podnikatele k zakládání společností právě v těchto malých ostrovních státech EU? Kromě daňového osvobození dividend a prodejů podílů tyto dva státy nabízejí ještě suverénně nejnižší daň z příjmu právnických osob, a to jen 10 % na Kypru a 5 % na Maltě (po splnění některých podmínek).

  Na druhém místě se ve výčtu zahraničních vlastníků objevilo USA s 2 135 českými společnostmi (470 slovenskými). To není vůbec překvapením, neboť vlastník z USA české společnosti dodává nadstandardní image. Při správném nastavení lze dokonce konečného majitele americké společnosti zcela utajit a zajistit tak anonymitu celé skupiny. Nicméně vlastník z USA nepřináší výrazné daňové výhody. Záleží na motivech konečných vlastníků, zda upřednostňují efekt vysoké image a ochrany majetku nebo spíše efekt daňových výhod. Nelze opomenout ani Smlouvu o ochraně investic, která zahraničním společnostem (nejen americkým) již několikrát poskytla účinnou ochranu jejich majetku. Vzpomeňme na mnohé arbitráže mezi českým státem a zahraniční společností, které Česká republika prohrála.

  V tomto kontextu je nutné zmínit také Velkou Británii, která sice v tabulce není uvedena, nicméně může skloubit oba zmíněné efekty dohromady. Pomocí společnosti z Velké Británie lze bezesporu získat vyšší prestiž a zároveň využít některých daňových úlev, které britská legislativa nabízí (společně s širokou sítí mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění). Podle našich odhadů je českých firem vlastněných britskou společností v řádu tisíců.

  Velmi zajímavou kategorií jsou tzv. offshore země (jedná se např. o Seychely, Britské Panenské ostrovy, Panamu). V českém rejstříku se jen z těchto tří zemí vyskytuje 774 společností (91 ve slovenském). Ani toto rozhodně není zanedbatelné číslo. Je nutno poznamenat, že se v těchto případech jedná pravděpodobně o zajištění anonymity koncového vlastníka a ochrany majetku, nikoli primárně o daňové výhody.

  A co lze z uvedených čísel odvodit? Především nám jasně dokazují, že podnikání a vlastnictví podniků pomocí mezinárodních struktur společností je zcela běžnou záležitostí nejen ve světě, ale i v ČR a na Slovensku. Není již vůbec nic netradičního, pokud česká nebo slovenská společnost má zahraničního vlastníka. Tento fakt jednoznačně přináší podnikateli pozitiva, na která by v ČR ani na Slovensku nedosáhl. V závislosti na zvoleném místě sídla takové zahraniční společnosti přináší nejrůznější daňová osvobození, image zahraničního investora a s tím i jednodušší vyjednávací pozici nebo přístup obchodních partnerů. Dále pak stabilní právní systémflexibilitu při řízení a změnách ve společnosti, možnou anonymitu vlastníka a s tím i spojenou ochranu majetku.

tabulka_01

Další skutečností, o které statistika vypovídá, je, že podnikatelé hledají pro své společnosti způsoby, jak současnou krizi v relativně dobrém zdraví přežít. Výnosy klesají a je nezbytné snižovat i náklady. A jednou z velkých položek nákladů jsou daně. V posledním období tedy celkem logicky zájem o mezinárodní daňové plánování výrazně roste, a to jak v České republice, tak i na Slovensku.

STATISTIKA POČTU SPOLEČNOSTÍ VE VYBRANÝCH JURISDIKCÍCH

Každý rok vydává prestižní časopis Offshore Investment přehled o počtu založených společností v jednotlivých zemích, které jsou pro offshore podnikání nejvíce využívány.

Bohužel letos v přehledu chybí údaje z obchodních rejstříků v Panamě a Velké Británii, které včas nezveřejnily aktualizovaná data o nově založených společnostech. Obě chybějící jurisdikce se pravidelně umísťovaly na vrcholu žebříčku.

V tabulce na další straně lze na prvních příčkách rozpoznat několik potvrzení současného celosvětového trendu, kterým je obchodní vzestup jihovýchodní Asie se svým významným finančním centrem v Hongkongu. Hlavním motivem pro zakládání společností v Hongkongu je skutečnost, že se zde nezdaňují zisky společností, kterých bylo dosaženo mimo území tohoto státu.

Britské Panenské ostrovy jsou již po desetiletí jasnou jedničkou mezi klasickými státy umožňujícími offshore podnikání s paušální daní.

Švýcarsko je sice poslední dobou pod výrazným tlakem, jehož cílem je zvýšení výměny informací, nicméně švýcarský bankovní sektor je stále jednoznačně nejprestižnějším přístavem pro zahraniční investory, kterým dokáže poskytnout dostatečnou ochranu soukromí.

Obliba Kypru po vstupu do EU stále významně roste a spolu s ní roste také počet založených společností. Kypr rozhodně není na vrcholu žebříčku náhodou. Tato ostrovní země poskytuje prvotřídní daňové i nedaňové výhody pro jakékoli investory z celého světa. Namátkou lze jmenovat absolutně nejnižší sazbu daně z příjmu z celé EU ve výši 10 %, osvobození kapitálových příjmů a neukládání srážkové daně.

Obecně lze říci, že celému žebříčku vévodí jurisdikce, které poskytují sofistikovanější služby v rámci offshore podnikání. Dnes již není příliš vhodné využívat samostatné IBC společnosti (International Business Company – mezinárodní obchodní společnost) z méně tradičních a levných karibských ostrovů (povšimněte si jejich umístění ve spodní části tabulky).

Současný světový byznys vyžaduje mnohem propracovanější struktury, které není schopen poskytovat každý, ale jen několik tradičních jurisdikcí s velmi vyspělým a specializovaným sektorem offshore služeb. Právě mezi tyto jurisdikce patří Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Švýcarsko, Kypr a také Velká Británie a Hongkong.

REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

tabulka_02