Převoz hotovosti přes hranice

02. 03. 2009
Offshore, Bankovnictví, Onshore

Pro převoz hotovosti žádný limit neexistuje, pouze oznamovací povinnost u některých jiných transakcí.

Převoz hotovosti přes hranice


2.3.2009, AKONTinfo 1/2009

Devizový zákon:

Pro převoz hotovosti žádný limit neexistuje, pouze oznamovací povinnost u některých jiných transakcí.

Tuzemec, právnická osoba, je povinen oznamovat ČNB skutečnosti týkající se přímých investic, přijetí finančního úvěru od cizozemce, nabytí zahraničních cenných papírů a vydání dluhopisů. Přímou investicí se rozumí především získání a držba aspoň 10% podílu tuzemce na zahraničním podniku anebo cizozemce na tuzemském podniku.

Fyzické osoby plní oznamovací povinnost pouze na vyžádání ČNB.
Plnění oznamovací povinnosti se nevyžaduje, jde-li o částku nižší než 1 000 000 Kč.
Pokuty za neoznámení jsou 100 000 Kč pro právnické a fyzické osoby.

Zákon proti praní špinavých peněz:
Při přijetí hotovosti nad 15 000 EUR musí podnikatel identifikovat účastníka transakce a údaje uchovat. Případně oznámit podezřelou transakci Ministerstvu financí.
Při převozu hotovosti (drahých kovů, šeků, cenných papírů atd.) přes hranice ČR do nebo z třetích zemí musíme tuto skutečnost písemně oznamovat celnímu úřadu, pokud je úhrnná hodnota 10 000 EUR a  výše. Formulář je k dispozici u celního úřadu.
Pokuta je dle závažnosti až do výše 50 milionů.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme