Velké americké společnosti mají dceřiné firmy v daňových rájích. Britské banky mají v daňových rájích více než 1 000 dceřiných společností

18. 02. 2009
Daňové plánování, Offshore, Onshore

83 ze 100 největších amerických firem obchodovaných na burze, včetně těch, které již obdržely anebo ještě obdrží miliardové částky od amerických daňových poplatníků za účelem financování jejich záchrany a obnovy, mají dceřiné společnosti v jurisdikcích označovaných za daňové ráje či finanční centra s vysokým bankovním tajemstvím jako např. Kajmanské ostrovy, Bermudy a Britské Panenské ostrovy.

18. 2. 2009, Akont na základě časopisu Offshore Investment

Nedávná zpráva vydaná americkou Government Accountability Office (GAO, obdoba českého Národního kontrolního úřadu, řízená Kongresem) uvádí, že dceřiné společnosti mohou být založeny v offshore jurisdikci z mnoha nedaňových podnikatelských důvodů a samotná existence dcery v takové jurisdikci proto nutně nenaznačuje, že společnost založila tuto dceru za účelem snížení daňové zátěže v domácí zemi.

Zpráva neusilovala o posouzení, zda se americké společnosti pokouší vyhnout domácím daním či ne. Pouze poukazuje na fakt, že rozhodnutí společnosti založit offshore dceru je motivováno celou řadou komplexních faktorů. Zpráva rovněž upozorňuje na neexistenci obecně uznávané definice “daňového ráje“ nebo “offshore jurisdikce“. GAO ve své studii identifikovala a použila hned tři seznamy daňových rájů (mezi nimi i seznam publikovaný OECD).

Studie je revizí zprávy z roku 2004 provedené na podnět skupiny senátorů, podle kterých výsledky ukazují na to, že americké společnosti, včetně bank, které přijímají prostředky z veřejných záchranných balíčků pokračují ve vyhýbání se placení „spravedlivé výše“ daně z příjmů v USA. Prezident Obama během své prezidentské kampaně sliboval přibouchnout vrátka otevírající skulinu daňového systému, která umožňuje americkým společnostem přesunout zdanění do výhodnější jurisdikce. V brzké budoucnosti je v Kongresu očekáván návrh zákona zabývající se tímto tématem.

Podobný zájem o dceřiné společnosti v daňových rájích se objevuje i ve Velké Británii, kde Trades Union Congress (TUC, anglická obdoba Českomoravské konfederace odborových svazů) vyzval banky přijímající vládní pomoc při řešení svých problémů spojených s finanční krizí, aby plně odkryly detaily svých aktivit v daňových rájích. Studie vydaná TUC ukazuje, že největší banky jako Lloyds TSB, RBS, HSBC a Barclays mají dohromady více než 1000 dceřiných společností založených v daňových rájích. Nejoblíbenější zemí jsou Kajmanské ostrovy, následované Jersey. 
HSBC má ze jmenovaných bank v daňových rájích největší počet dcer (přes 500), zatímco Barclays vede statistiku nejvyššího počtu dceřiných společností v jedné jurisdikci, když vlastní 143 dcer na Kajmanských ostrovech. TUC uvedl, že i přestože neexistuje žádný náznak, že by kdokoli porušoval zákony tím, že vlastní dcery v daňových rájích, nabízí se otázka zda pořizování dcer v daňových rájích nevede k vyhýbání se placení „spravedlivé výše“ daně ve Velké Británii.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme