V rajoch sú nás tisíce

11. 02. 2009
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Finančná kríza sa v tomto biznise odrazila skutočne veľmi pozitívne. Firmy a ich manažment dnes omnoho viac uvažujú a snažia sa s krízou bojovať. A na to sú viaceré možnosti. Daňové raje sú inteligentným riešením na posilnenie firmy.

11. 2. 2009, Profit-sk

Jeho firma sa zaoberá biznisom s daňovým poradenstvom viac ako pätnásť rokov. Nepochybuje o potenciáli slovenských podnikateľov ani o legálnosti šachov s daňami. Michal Friedberger zo spoločnosti Akont Trust je človek, ktorý stojí za rozhodnutím firiem cestovať do daňových rajov.

Kríza vášmu biznisu musela pomôcť. Aká je situácia s daňovými rajmi v súčasnosti?
Hovoríme teda o lukratívnom podnikaní aj na vašej strane.
Aj napriek súčasnej globálnej kríze sa krajiny z daňových rajov dobre prispôsobili. Z môjho pohľadu nedošlo k narušeniu bežného fungovania a využitia spoločností z týchto krajín.

Slovenský trh veľkosťou neoplýva. Akú má pre vás dôležitosť?
Podstatné je, že podnikanie neustále rastie. Dôležitý sa tak dnes javí každý trh a dá sa povedať, čím novší a menší, tým lepšie, klientela sa hľadá o to rýchlejšie.

Koľko slovenských firiem má podľa odhadu aktivity v daňových rajoch?
To nie som schopný odhadnúť. Rádovo by mohlo ísť o tisíce.

O koho napríklad Ide?
Všeobecne o podnikateľov z oblasti exportu, developingu, obchodu s pohľadávkami či obchodu na svetových menových burzách. Väčšinou je to biznis vzťahujúci sa akýmkoľvek smerom k zahraničiu.
Okrem zahraničných obchodných aktivít sa v čoraz väčšej miere stretávame s dopytom po zabezpečení čistej anonymity vlastníctva v domácich spoločnostiach.

Ako to teda funguje v realite?
Základom je, že klient musí vedieť, čo chce. Podľa toho sa postupuje. Pre úplnú anonymitu vlastníctva majetku v dcérskych spoločnostiach je možné využiť napríklad raje ako Bahamy či Seychely. Karibik je, naopak, výhodný pre nízke dane. Renomé zasa zabezpečujú Spojené štáty alebo Veľká Británia. Pre daňové plánovanie je potrebné splniť dôležitý predpoklad a to je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a danou vybranou jurisdikciou.

Zaostávame v niečom?
Slováci sú dostatočne pokrokoví. Záujem o služby spojené s poskytovaním komplexného poradenstva a asistencie so zakladaním zahraničných štruktúr stále rastie. V súčasnosti oveľa viac, ako je bežné. S postupujúcou krízou a obavami z budúcnosti začínajú aj slovenskí podnikatelia uvažovať svetovo. Snažia sa minimalizovať náklady a začínajú si rýchlo uvedomovať, že odvedené dane taktiež patria do účtovnej skupiny nákladov.

Môže ísť o výrazné úspory?
Povedzme, že finančné úspory môžu byť pre budúcnosť firiem životne dôležité. Najmä dnes.
Daňový biznis Slovákov je za hranicami pokrokový viac než dosť

Ako teda vnímate tlaky na tento biznis?
Samozrejme, nedávne výroky na účet offshore centier najmä zo strany Francúzska boli prudké a negatívne. V skutočnosti sú však neopodstatnené, pretože ide o legálne využívanie týchto štruktúr.

Takže Je to nenapadnuteľné?
Správne.

Zatiaľ vás reálne kroky obchádzajú?
Žiadne obmedzujúce opatrenia prijaté neboli. Nie je na to ani dôvod, najmä kvôli tomu, že snahu o čisté podnikateľské prostredie, ktoré je právne v poriadku, podporujú offshore centrá samy od seba.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme