Daňový raj možno nájsť aj v slovenskom zákone

26. 10. 2001
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Článek o problematice offshore ve významném slovenském ekonomickém týdenníku.

26. říjen 2001,Trend, Rado Baťo

Najskôr stačilo dlhopis tesne pred výplatou kupónu presunúť na fyzickú osobu, ktorá vtedy neplatila zrážkovú daň. Neskôr sa dala podobná operácia urobiť so zahraničnou firmou. Takýto stav pretrváva dodnes.

Daňové raje bývajú trieskou v päte nejedného ministra financií. Krajiny, ktoré dokážu nastaviť svoje daňové zákony tak, že sa do nich s radosťou hrnú peniaze zo všetkých končín sveta, sú problémom, ktorému sa velmi intenzívne venuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Slovensko si však dokázalo vytvoriť daňový miniraj aj doma. Bolo ním a stále je zdaňovanie úrokových kupónov z dlhopisov.

Slovenská daňová legislatíva je komplikovaná. V ostatnom čase nebolo roka, keď by sa najdôležitejšie daňové zákony aspoň raz nenovelizovali, neprepracúvali, prípadne sa neschvažovali nové zákony. Motiváciou býva niekedy znižovanie, niekedy zvyšovanie zaťaženia, alebo snaha štátu zalepiť diery, ktoré daňovníci využívajú na znižovanie daňových odvodov.

Princíp zrážkovej dane, ktorá by mala zabezpečovať relatívne jednoduché príjmy do rozpočtu, sa však v poslednom období zásadným zmenám vyhol. No podniky vežmi rýchlo objavili spôsob, ako sa daňovej povinnosti v prípade dlhopisov vyhnúť. Najskôr stačilo dlhopis tesne pred výplatou kupónu presunúť na fyzickú osobu, ktorá vtedy neplatila zrážkovú daň. Neskôr sa dala podobná operácia urobiť so zahraničnou firmou.

Takýto stav pretrváva dodnes. Daňová optimalizácia je dobre viditežná napríklad pri bankách. Zaťaženie hrubého zisku komerčných bánk daňou z príjmov právnických osôb za ostatných päť rokov dosiahlo závideniahodných 13 percent. Dosiahli to predovšetkým intenzívnym nákupom štátnych dlhopisov. Milosrdnejšie banky niekedy kupóny z dlhopisov zdanili, väčšinou však tento výnos preprali a nezaplatili žiadnu daň. 

Ministerstvo financií SR sa na toto legálne znižovanie daňových povinností nečinne prizerá už niekolko rokov. Postupným poklesom úrokov sa síce význam zrážkovej dane znižuje, stále sa však oplatí týmto problémom zaoberať. Ministerka Brigita Schmögnerová je ochotná niekolko mesiacov bojovať proti celému svetu o daň z  dedičstva pre najbližších príbuzných, ktorá rozpočtu ročne prinesie pár desiatok miliónov korún. Z dlhopisov unikli štátu miliardy korún, a napriek tomu je okolo nich ticho. 

Poslanecký návrh, ktorý do parlamentu predložil poslanec Alexander Slafkovský, sa snaží po rokoch proti prepieraniu kupónov bojovať. Tým, že zrážkovú daň pre podnikatelov v niektorých prípadoch ruší a výnosy zahŕňa priamo do základu dane z príjmov. Autori návrhu tvrdia, že tak sa dá prepieranie kupónov výrazne obmedziť. Nový spôsob zdaňovania sa okrem dlhopisov týka aj napríklad podielových listov alebo vkladov v bankách. Zmena má preto širší zámer. Vychádza z filozofie, že príbuzné finančné nástroje by sa mali zdaňovať rovnako. Motiváciou banky pri rozhodovaní sa v prospech kúpy dlhopisu alebo poskytnutia úveru by nemal byť režim zdaňovania, ale iba snaha maximalizovať zisk na základe výnosu. Je to návrh, ktorý môže v súčasnom daňami rozdelenom politickom spektre lahko zaniknúť. Minimálne ministerstvu financií by však mal stáť za hlbšiu analýzu.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme