Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám

25. 09. 2014
Daňové plánování, Bankovnictví

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum - ,,JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014.

25.9.2014

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum - ,,JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014. Tato expertní skupina vydala doporučení k sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám. Sekundární úpravy zahrnují situace, kdy je z důvodu prvotní úpravy převodních cen zdaněna i sekundární transakce. Výsledkem může být dodatečně doměřená srážková daň, penále a úrok z prodlení. Evropská komise ve sdělení navrhla omezit dodatečné zdanění u těchto sekundárních transakcí, zejména u transakcí v rámci EU.

Doporučení k řízení rizik převodních cen obsahuje především rady, jak efektivně provést kontrol převodních cen z pohledu správce daně. Jednou z možností je využití výměny informací mezi členskými státy.

V této souvislosti česká finanční správa připravuje na příští rok novou přílohu k daňovému přiznání, ve které by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti