ČR: Nová povinná příloha k daňovému přiznání

24. 09. 2014
Daňové plánování, Offshore

Česká daňová správa zavedla novou přílohu k daňovému přiznání pro PO, které se účastní transakce se spojenými osobami.

Nová povinná příloha k daňovému přiznání

24.9.2014

Česká daňová správa zavedla novou přílohu k daňovému přiznání pro PO, které se účastní transakce se spojenými osobami. Při podání přiznání k dani z příjmů PO bude muset daňový subjekt s účinností od zdaňovacího období 2014 tuto přílohu vyplnit, pokud splňuje alespoň jeden následující bod:

  • celková aktiva přesahují částku 40 milionů Kč,
  • čistý obrat přesahuje částku 80 milionů Kč, nebo
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50,

a zároveň

  • provedla transakci se spojenou osobou sídlící v zahraničí, nebo
  • vykázala v daňovém přiznání ztrátu a provedla transakci se spojenou osobou, nebo
  • je držitelem příslibu investičních pobídek a současně provedla transakci se spojenou osobou.

Tato příloha se bude vyplňovat za každou spojenou osobu samostatně. Mezi vyplňované údaje ohledně transakce se spojenou osobou patří nákup nebo prodej dlouhodobého majetku nebo zboží, výnosy a náklady týkající se služeb uskutečněných mezi společností a spojenou osobou, výplaty podílů na zisku nebo dividend i závazky a pohledávky se spojenými osobami. Daňová správa se pravděpodobně bude zaměřovat na využívání daňových rájů, nepřiměřené platby za služby a dlouhodobě ztrátové společnosti. Tyto přílohy budou sloužit k analýze společností, na které se mají zaměřit kontroly daňových subjektů.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti