Akční plán BEPS – první diskuzní materiály

02. 02. 2015
Daňové plánování, Offshore, Onshore

OECD vyzvala veřejnost, aby předkládala komentáře k některým bodům Akčního plánu BEPS. Šlo například o vyjádření se k bodu 6 Akčního plánu BEPS, který se týká zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění.

2.2.2015

OECD vyzvala veřejnost, aby předkládala komentáře k některým bodům Akčního plánu BEPS. Šlo například o vyjádření se k bodu 6 Akčního plánu BEPS, který se týká zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Konečná podoba opatření, která chce OECD v rámci tohoto Akčního plánu navrhnout, se očekává v září 2015.

Dalším diskusním materiálem předloženým OECD veřejnosti k připomínkám je materiál k bodu 7 Akčního plánu. Tento materiál se zabývá situacemi, kdy se zahraniční podnik uměle vyhýbá vzniku stálé provozovny. Jeho cílem je aktualizovat definici stálé provozovny v modelové smlouvě OECD.

Komentáře k oběma diskusním návrhům mohla veřejnost předkládat do 9. ledna 2015.

Třetím materiálem, který byl předložen k diskuzi a k němuž měla veřejnost zasílat připomínky do 14. ledna 2015, je materiál k bodu 10 Akčního plánu. Jsou to návrhy změn směrnice o převodních cenách. Změny se týkají služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných uvnitř skupiny společností.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme