ČR: Mezinárodní daňové smlouvy v roce 2014 a 2015

29. 01. 2015
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Od roku 2015 se začnou uplatňovat některé mezinárodní daňové smlouvy a změny v mezinárodních daňových smlouvách mezi ČR a Lucemburskem a Singapurem.

29.1.2015

 • Lucembursko – v lednu 2015 se začala uplatňovat nová SZDZ, která nahradí smlouvu z roku 1991. Nová smlouva upravuje např.:
  • Zavádí 0% zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drží nepřetržitě po dobu min. 1 rok alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy. V ostatních případech je daň z dividend 10 %.
  • Daň z licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) se nemění, ale protokol ke smlouvě obsahuje pravidlo, že pokud podepíše ČR smlouvu s jiným státem EU, v níž bude pro licenční poplatky stanovena nižší sazba, uplatní se snížená sazba automaticky i pro česko-lucemburské vztahy.
  • Protokol upřesňuje náležitosti žádosti o výměně informací.
  • SZDZ se nově začne vztahovat i na lucemburské fondy typu SICAV.
 • Singapur – od 1. 1. 2015 se začala uplatňovat změna v singapurské smlouvě. V Singapuru se však začne uplatňovat až 1. 1. 2016. Změna zahrnuje např. maximální sazby licenčních poplatků, upřesňuje pojmy (dividendy, úroky) a zavádí standardní výměnu informací mezi státy. První výměna informací proběhla 12. 9. 2014, kdy smlouva vstoupila v platnost.
 • V roce 2014 byly dojednány SZDZ s Lichtenštejnskem a Pákistánem.
 • V oblasti smluv o výměně informací byly sjednány dohody s Monakem a Bahamami.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme