Podílový fond s podfondy

22. 01. 2015
Ochrana majetku, České a slovenské společnosti

V oblasti investičních fondů dochází ke změně směrnice, která upravuje investování do fondů určených pro veřejnost.

22.1.2015

V oblasti investičních fondů dochází ke změně směrnice, která upravuje investování do fondů určených pro veřejnost. Dopustí-li se obhospodařovatel správního deliktu, například tím, že nebude uplatňovat některé z pravidel, technik a limitů stanovených pro obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů, může mu být přidělena pokuta až do výše 300 mil. Kč, namísto dosavadních 10 mil. Kč).

Klasickým akciovým společnostem a podílovým fondům bude dle návrhu umožněno vytvářet podfondy. Nyní mají tuto možnost pouze akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Tyto akciové společnosti by ale mohly být zbaveny povinnosti vydávat zakladatelské akcie, veškeré akcie by mohly být investiční.

Emitenti cenných papírů budou zbaveni povinnosti překládat veškerou dokumentaci do češtiny.