Návrh zákona o prokazování původu majetku

19. 01. 2015
Daňové plánování, Ochrana majetku

Podle návrhu zákona o prokazování původu majetku by finanční správa měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním.

19.1.2015

Podle návrhu zákona o prokazování původu majetku by finanční správa měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. Konkrétně se bude jednat o případ, kdy rozdíl mezi deklarovanými a skutečnými příjmy bude na základě průběžného posouzení správce daně přesahovat 10 mil. Kč. Tento rozdíl bude muset poplatník na výzvu správce vysvětlit a dokázat původ majetku. Finanční správa bude moci zjišťovat původ majetku i 3 roky do minulosti.

Pokud poplatník neprokáže původ svých příjmů, a vyměřená daň dle pomůcek je do výše 2 mil. Kč, může být poplatníkovi uloženo penále v 20% výši. V případě daně vyšší než 2 mil. Kč může být toto penále až ve výši 100 %. Pokud bude zákon přijat, bude změněn i trestní zákoník – pokud poplatník neučiní pravdivé prohlášení o majetku nebo odmítne splnit povinnost prokázat původ majetku, může mu být uložen peněžitý trest, zákaz činnosti nebo odnětí svobody v délce až 4 roky.

Účinnost nového zákona je plánována na 1. 1. 2016. Zákon primárně cílí na fyzické osoby, avšak k doložení původu majetku bude možné vyzvat i osobu právnickou.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti