Na Slovensku se zachovává 20 % sazba DPH

22. 09. 2014
Daňové plánování, České a slovenské společnosti

Prezident Slovenské republiky podepsal 24.7.2014 novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

22.9.2014

Prezident Slovenské republiky podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která si zachovává sazbu daně na úrovni 20 % i v případě zlepšení hospodařské situace státu. Daň z přidané hodnoty podle novely zákona tak ani v případě snížení deficitu pod 3 % HDP neklesne na slibovaných 19 %.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti