44 zemí implementuje globální standard OECD na výměnu informací

07. 07. 2014
Daňové plánování, Offshore, Bankovnictví, Onshore

K novému jednotnému standardu pro automatickou výměnu informací, na jehož základě budou jednotlivé země povinny získávat od finančních institucí informace o příjmech daňových poplatníků, se připojilo už 44 zemí, včetně České republiky.

7.7.2014

Praha - K novému jednotnému standardu pro automatickou výměnu informací, na jehož základě budou jednotlivé země povinny získávat od finančních institucí informace o příjmech daňových poplatníků, se připojilo už 44 zemí, včetně České republiky. Informace z těchto zemí budou pověřené orgány automaticky sdílet s orgány jiných zúčastněných států, a to na roční bázi. Standard obsahuje dvě složky – CRS (Common Reporting Standard) a CAA (Competent Autority Agreement).

Klíčové body CRS:

a) Definuje informace, které se mají vyměňovat – sdílet se budou informace o všech typech investičních příjmů (úroky, dividendy, příjmy z určitých pojišťovacích kontraktů a další obdobné příjmy).

b) Vymezuje instituce, jejichž úkolem je informace sdílet s jinými zúčastněnými zahraničními institucemi: banky, správci majetku, zprostředkovatelé, makléři, instituce kolektivního investování a pojišťovny.

c) Definuje subjekty, o nichž se mají informace sdílet, konkrétně se jedná o fyzické a právnické osoby, včetně trustů a nadací.

d) Určuje procedury due diligence pro finanční instituce, na základě kterých určí finanční instituce účty, které budou předmětem výměny informací.

K problematice CRS vydá v následujících měsících komentář také OECD. S největší pravděpodobností se bude výměna informací o účtech právnických osob týkat pouze účtů se zůstatkem přesahujících 250 000 USD. Není však jasné jestli se bude jednat o součet zůstatků na všech účtech, zůstatek na jediném účtu, nebo zda bude implementována jiná varianta.

CAA je modelová smlouva pro automatickou výměnu informací mezi jednotlivými zeměmi. Obsahuje pravidla, kterými se příslušné úřady budou řídit při výměně informací. CAA může být bilaterální, nebo multilaterální. Modelová smlouva CAA je založena na CRS, a také buď na čl. 26 příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nebo na mnohostranné Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Česká republika má k dnešnímu datu uzavřených více než 80 smluv o zamezení dvojího zdanění. Od roku 2014 je také členem zmíněné mnohostranné úmluvy, jež vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014. Daná úmluva se v České republice začne uplatňovat od 1. ledna 2015.

44 zemí, včetně České republiky se zavázalo také k dodržení časového harmonogramu zavádění opatření:

a) Procedury k identifikaci účtů, které budou podléhat výměně informací, budou dokončeny do 31. prosince 2016 u high-value accounts a do 31. prosince 2017 u low-value accounts.

b) První výměna informací u existujících účtů a high-value accounts proběhne do konce září 2017.

c)  Výměna informací o low-value accounts poprvé proběhne nejpozději do konce září 2018.

Stejně jako u dalších podobných opatření je klíčový způsob zavedení do praxe, který je zatím neznámý.

Země implementující globální standard OECD: 
Argentina, Belgie, Bulharsko, Kolumbie, Chorvatsko, Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Indie, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Malta, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, ostrov Man, Guernsey, Jersey, Anguilla, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Turks & Caicos.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme