Ostrovy Turks and Caicos zvažují vytvoření veřejného registru skutečných vlastníků

03. 07. 2014
Offshore, Diskrétní vlastnictví

Vláda Turks and Caicos uvažuje o vytvoření rejstříku skutečných vlastníků offshore společností. Diskutuje se také o tom, zda by měl být rejstřík zpřístupněn veřejnosti.

3.7.2014

Praha - Vláda Turks and Caicos uvažuje o vytvoření rejstříku skutečných vlastníků offshore společností. Diskutuje se také o tom, zda by měl být rejstřík zpřístupněn veřejnosti. Ostrovy si od zavedení registru slibují příliv zahraničních investic a lepší reputaci díky vysoké daňové transparentnosti. V současné době zatím není pro společnosti povinné zveřejňovat své skutečné vlastníky a neexistuje žádný systém, který by tyto informace shromažďoval. Pro registrační agenty je však povinné mít ve svém držení informaci o skutečném vlastníkovi offshore společnosti.

Obdobné změny jsou zvažovány také na Ostrově Man a Guernsey. Tyto změny úvahy jsou reakcí na výzvu britského premiéra Davida Camerona britským korunním závislých území.  V samotné Velké Británii však veřejný registr vlastníků a nakonec i zrušení možnosti vlastnit společnost anonymně nemá jednoznačnou podporu a celý proces zvýšení transparentnosti vlastnických struktur se oproti původnímu plánu posouvá. Lze s velkou mírou jistoty předpokládat, že možnost anonymního vlastnictví v následujících letech padne. Podoba registru skutečných vlastníků a především míra informací poskytovaných veřejnosti je však zatím značně nejistá.