Dohoda na bázi FATCA mezi Velkou Británii, britskými korunními závislými územími a Gibraltarem vstoupila v účinnost

01. 07. 2014
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

31. března 2014 vstoupily v platnost The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar) Regulations 2014.

1.7.2014

Praha - 31. března 2014 vstoupily v platnost The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar) Regulations 2014. Jedná se o dohodu na bázi FATCA mezi Velkou Británií a britskými korunními územími (Guernsey, Jersey a ostrov Man) a Gibraltarem. Na základě této dohody bude probíhat automatická výměna informací týkající se bankovních účtů poplatníků rezidentních na výše zmíněných územích, a to na roční bázi. Výměna informací se bude týkat stávajících účtů ke dni 30. 6. 2014 a také účtů založených po tomto datu.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme