Změny ve Směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty

19. 06. 2014
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Od 1. 1. 2015 začne platit změna ve Směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

19.6.2014

Praha - Od 1. 1. 2015 začne platit změna ve Směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty. Konkrétně se bude jednat o změnu místa plnění při poskytování elektronických služeb, rozhlasového a televizního vysílání, elektronických a komunikačních služeb osobě nepovinné k dani. Nově bude místo plnění u těchto služeb v místě, kde je osoba nepovinná k dani usazena nebo kde má bydliště či se obvykle zdržuje. V praxi to bude znamenat, že poskytovatelé uvedených služeb se budou muset registrovat v členských státech, ve kterých sídlí jejich zákazníci, a přiznávat v těchto státech daň. Pro usnadnění administrativy bude zaveden systém jednoho správního místa, kdy se poskytovatel zaregistruje pouze v jednom členském státu (dle svého výběru), a z něj bude elektronicky podávat přiznání ve všech členských státech. V současné době obdobný systém funguje v případě, že jsou již zmíněné služby poskytovány do EU ze třetí země (§ 10 a § 88 ZDPH). Registrace do systému jednoho správního místa bude v České republice umožněna od 1. října 2014.

Prostřednictvím jednoho správního místa bude podáno jedno přiznání a jedna platba DPH, která bude na základě poskytnutých informací přidělována automaticky jednotlivým členským státům, v nichž je daň splatná.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme