Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Hongkongem a Guernsey nabyla účinnosti

19. 06. 2014
Daňové plánování, Offshore

Od 1. dubna 2014 mohou Guernsey a Hongkong využívat výhod plynoucích ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi těmito státy v roce 2013.

19.6.2014

Praha - Od 1. dubna 2014 mohou Guernsey a Hongkong využívat výhod plynoucích ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi těmito státy v roce 2013. Smlouva stanovuje, že dividendy a úroky budou daněny pouze ve státě příjemce, a na licenční poplatky bude uvalována srážková daň ve výši 4 %.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti