Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Norskem

17. 06. 2014
Daňové plánování, Offshore

Kypr a Norsko podepsaly smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která jakmile vstoupí v platnost, uvalí na úroky a licenční poplatky nulovou srážkovou daň.

17.6.2014

Praha - Kypr a Norsko podepsaly smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která jakmile vstoupí v platnost, uvalí na úroky a licenční poplatky nulovou srážkovou daň. Dividendy budou také daněny nulovou sazbou, a to v případě, že jsou vypláceny společnosti, která drží minimálně 10 % kapitálu vyplácející společnosti, v ostatních případech se na výplatu dividend bude vztahovat 5% srážková daň.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti