Založenie firmy v daňovom raji nie je trestné

03. 07. 2001
Daňové plánování, Offshore, České a slovenské společnosti

Rozhovor s ministrem spravedlnosti SR panem Jánom Čarnogurským v denníku SME.

03. červenec 2001, SME

Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský predložil na rokovanie vlády informatívny materiál o daňových rajoch. V tejto súvislosti sme ho požiadali o rozhovor.

Ako mieni vláda v legislatívnej, ale aj represívnej oblasti, ako je vyšetrovanie a trestné stíhanie zabrániť zneužívaniu daňových rajov na trestnú činnosť?

Samotné založenie obchodnej spoločnosti v krajine, ktorá je daňovým rajom, nie je trestné v žiadnom štáte. Zneužívanie daňových rajov je však trestné podža Trestného zákona. Trestným je konanie, ktorým dochádza k spáchaniu niektorého z trestných činov, pričom prichádza do úvahy najmä legalizácia príjmu z trestnej činnosti, teda pranie špinavých peňazí.

Aké problémy sú v trestnom a súdnom konaní pri postihovaní prania špinavých peňazí prostredníctvom daňových rajov?

Najväčšie problémy sú v dokazovaní tohto trestného činu, v samotnom preukázaní, že došlo k praniu špinavých peňazí, čo sťažuje aj rigídna úprava bankového tajomstva v daňových rajoch. Tým sa potom neumožňuje účinná spolupráca orgánov činných v trestnom konaní.

Existujú už konkrétne prípady, kde súd vyniesol rozsudok pre trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, v ktorom by figurovali daňové raje?

Pri tomto trestnom čine sa ťažko preukazuje subjektívna stránka – teda úmysel páchateža spáchať ho. Aj to prispieva k pomerne nízkemu počtu osôb, ktoré boli pre tento trestný čin slovenskými súdmi odsúdené. Navyše ide o skrytú trestnú činnosť, ktorej zistenie bolo donedávna závislé od ochoty oznámiť podozrivé skutočnosti. Prelomom tejto nepriaznivej situácie je novela Trestného zákona z roku 1999. Na základe nového ustanovenia vyplýva vybraným subjektom, pod hrozbou sankcií uvedených v zákone, priamo povinnosť oznámiť skutočnosti a podozrenia, ktoré nasvedčujú legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo uskutočneniu podozrivých bankových operácií.

O čo Slovensko prichádza, ak firmy využívajú daňové raje ?

O príjem z daní.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti