Novela Směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb schválena Evropskou komisí

28. 05. 2014
Daňové plánování, Bankovnictví

Evropská komise schválila novelu Směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive).

28.5.2014

Praha - Evropská komise schválila novelu Směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive). Opatření učiněné v novele směrnice se budou týkat nejen členských států EU, ale také dohod s Andorou, Lichtenštejnskem, Monakem, San Marinem a Švýcarskem. Členské státy musí směrnici implementovat do svých domácích zákonů do 1. ledna 2016, změny budou pak účinné od 1. ledna 2017.

Změny ve směrnici budou následující:

  • Nově se bude směrnice týkat i všech regulovaných investičních fondů týkajících se dluhových pohledávek (debt claims) (SICAV, SIF-SICAV a SICAR).
  • Směrnice bude pokrývat i některé typy životního pojištění.
  • Automatická výměna informací se bude týkat širší škály subjektů například britských LP, německých KG, nizozemských Stichting nebo trustů v některých členských zemích.
  •  „Look-through rules“ se budou uplatňovat na platby, které směřují do entit sídlících mimo území EU a vystupujících na černé listině (jedná se například o panamské nadace nebo hongkongské private limited companies) – budou se tedy vyměňovat informace ne o těchto právnických osobách, ale rovnou o fyzických osobách, které právnickou osobu vlastní.

V současnosti není zřejmé, jakým způsobem bude směrnice převedena do praxe bank a dalších institucí. Přitom právě konkrétní způsob implementace je rozhodující pro zhodnocení dopadu. Nezbývá proto, než vyčkat jak se k novince postaví banky v jednotlivých zemích.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti