Velká Británie zvažuje přísnější pravidla pro subjekty směrující své příjmy do offshore jurisdikcí

26. 05. 2014
Daňové plánování, Offshore

Návrh cílí na společnosti umisťující své příjmy do offshore jurisdikcí. Dle aktuální podoby návrhu se má změna dotknout všech poplatníků povinných k dani ve Velké Británii.

26.5.2014

Praha - Návrh cílí na společnosti umisťující své příjmy do offshore jurisdikcí. Dle aktuální podoby návrhu se má změna dotknout všech poplatníků povinných k dani ve Velké Británii. Na základě těchto pravidel by bylo možné odsoudit poplatníka, aniž by HMRC (britská daňová a celní správa) subjektu dokázala, že se opravdu chtěl vyhnout dani. HMRC bude muset pouze dokázat, že došlo k tomu, že daný subjekt měl příjmy zdanitelné v UK, a nezdanil je. Vláda Velké Británie také zvažuje, že zvýší finanční sankce za neodvedení daně (nyní jsou sankce ve výši maximálně 200 % dlužné daně).

Přesto, že se jedná pouze o návrh nerozpracovaný do detailních podrobností, setkal se ve Velké Británii se značnou kritikou. Je hodnocen jako příliš striktní, zastrašující daňové poplatníky. Kritice čelí také skutečnost, že HMRC nemá připraveny mechanismy pro rozlišení subjektů záměrně se vyhýbajícím placení daní a subjektům, které se chyby dopustí neúmyslně. Na druhou stranu návrh koresponduje se závazky stanovenými G8 směřujícími k potírání odklonu příjmů do offshore zemí.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti