OECD předložila nový přístup k dokumentaci převodních cen k veřejné diskusi

23. 05. 2014
Daňové plánování, Offshore, Onshore

OECD publikovala návrhy ke změnám požadavků k dokumentaci převodních cen. Tedy cen zboží a služeb, které si vzájemně poskytují spřízněné osoby ve skupině.

23.5.2014

Praha - OECD publikovala návrhy ke změnám požadavků k dokumentaci převodních cen. Tedy cen zboží a služeb, které si vzájemně poskytují spřízněné osoby ve skupině. Typicky se jedná o nadnárodní společnosti se složitou strukturou jako například Google, Amazon, Apple apod.

Podle návrhu změn by se měla stát dokumentace převodních cen běžnou součástí reportingu společností. Oficiálně je cílem těchto změn kvalifikované zhodnocení rizika (pozn.: z hlediska možného zneužívání transferových cen ke snižování daňového břemene) správcem daně, zefektivnění výběru daní a harmonizace daňové správy. Podstatná je i snaha o vytvoření jednotného formuláře pro celou skupinu. Díky tomuto formuláři by správce daně mohl jednodušeji a přehledněji srovnávat daňovou pozici celé skupiny.

Společnosti by měly dle předloženého návrhu vypracovávat dokumentaci převodních cen každoročně po skončení hospodářského roku mateřské společnosti. Dokumentace by se měla každý rok revidovat a jednou za 3 roky celkově aktualizovat.

Pokud by návrh v současné podobě prošel do praxe, dojde k výraznému tlaku na precizní posudkovou dokumentaci. Kromě vyšší administrativní náročnosti dojde k tomu, že společnosti o sobě správci daně poskytnou velké množství informací, v nichž bude možné hledat nesrovnalosti. Správce daně se prakticky zbaví zodpovědnosti za hledání daňových úniků a přesměruje svoji činnost ke kontrole dokumentace k převodním cenám. Pozitivem naopak bude postupné sjednocení požadavků správců daně na zpracování dokumentace.

Je zřejmé, že návrh je zaměřen na největší společnosti na trhu a technologické giganty, kteří jsou opakovaně kritizováni za příliš agresivní daňovou optimalizaci, na kterou správci daně nemají odpověď.  Praktický dopad opatření pro české společnosti bude nakonec záviset na české daňové správě. Ta musí rozhodnout, zda bude návrh implementovat, případně jaké kroky bude požadovat po daňových poplatnících. 

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme