Evropský parlament podpořil návrh na zavedení veřejných registrů skutečných vlastníků

20. 05. 2014
Diskrétní vlastnictví, Mezinárodní holding, Trust

Návrh na vytvoření online veřejných registrů skutečných vlastníků všech EU společností, trustů a nadací byl 10.dubna 2014 schválen Evropským parlamentem v prvním čtení.

20.5.2014

Praha - Návrh na vytvoření online veřejných registrů skutečných vlastníků všech EU společností, trustů a nadací byl 10. dubna 2014 schválen Evropským parlamentem v prvním čtení. Nyní bude návrh předložen Radě EU. Členské státy se zatím nesjednotily v názoru na veřejný registr, některé státy by raději volily jiné metody k vytvoření daňové transparentnosti, zatímco Francie a Velká Británie návrh podporují. 

Návrh sleduje trend sílícího boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Lze předpokládat, že počet online dostupných veřejných registrů v EU poroste, pravděpodobně bude časem dosaženo situace, kdy budou koneční vlastníci všech v EU rezidentních společností veřejně dohledatelní. V praktické rovině trend znamená, že vlastníci už nebudou moci využívat neveřejného režimu v některých evropských zemích. Vlastníci trvající na ochraně svého soukromí budou ve zvýšené míře využívat buď offshore zahraničních společností nebo služeb nominee akcionářů. Tedy profesionálů vykonávajících vlastnická práva dle definovaných požadavků.