Kypr pokračuje ve zvyšování daní, vzrostla DPH

11. 03. 2014
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Od 13. 1. 2014 Kypr zavedl zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba byla zvýšena z 18 % na 19 %, a snížená sazba z 8 % na 9 %.

11.3.2014

Od 13. 1. 2014 Kypr zavedl zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba byla zvýšena z 18 % na 19 %, a snížená sazba z 8 % na 9 %. Kypr tak nadále pokračuje v konsolidaci veřejných financí související s tamní bankovní krizí z jara 2013. Od 1. 1. 2013 je platné zvýšení daně z příjmu právnických osob z 10 % na 12,5 % a zvýšení srážkové daně SDC z 15 % na 30 % platné od 29. 4. 2013. Smyslem opatření je zvýšit příjmy země především ze spotřeby služeb a zboží na území ostrova a neohrožovat svoji pozici na vrcholu atraktivity pro zahraniční investory hledající vhodnou destinaci pro holdingové společnosti, které významnou měrou přispívají do kyperské ekonomiky. Při vhodném nastavení holdingové struktury nemusí u kyperských společností dojít k nárůstu daňové zátěže a země z tohoto pohledu stále zastává pozici jedničky pro mezinárodní daňové plánování v rámci EU.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme