Trendy roku 2013: anonymita a opouštění 'starých' evropských jurisdikcí

22. 01. 2014
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Bankovní krize zájem o Kypr příliš nesrazila* Atraktivita Nizozemí a Lichtenštejnska stále klesá* Rekordní zájem o Seychely zapříčiněn také zrušením anonymních akcií* Nadále poroste zájem o offshore společnosti zajišťující anonymitu vlastnictví *

22.1.2014

Praha – Bankovní krize zájem o Kypr příliš nesrazila* Atraktivita Nizozemí a Lichtenštejnska stále klesá* Rekordní zájem o Seychely zapříčiněn také zrušením anonymních akcií* Nadále poroste zájem o offshore společnosti zajišťující anonymitu vlastnictví *

V loňském roce opět posiloval mezi vlastníky českých firem trend využívání zahraničních mateřských společností. Dle statistik společnosti Bisnode přibylo 371 českých společností ovládaných ze zemí označovaných za daňové ráje a celkem je z těchto zemí ovládáno 13 047 společností.

Nejvyužívanějšími jurisdikcemi pro umístění mateřských společností byly země zachovávající vlastníkům firem vysoký stupeň ochrany soukromí. Jedná se o Seychely, USA, Spojené arabské emiráty, Belize, Panamu, Marshallovy ostrovy a další offshore jurisdikce. Tamní zákony umožňují, aby o vlastníkovi společnosti nebyly veřejně dostupné žádné informace. Zůstává tak pouze na rozhodnutí vlastníka, jestli se k majetku přihlásí. „Seychelská společnost je velmi oblíbeným a cenově dostupným nástrojem zajištění anonymity vlastnictví překonávající svojí robustností možnosti v České republice zrušených anonymních akcií na majitele. Seychely sice koncem loňského roku také zrušily akcie na majitele, přesto tamní právo stále umožňuje zajistit anonymní ovládání společnosti,“ zdůrazňuje Michal Friedberger, Managing Partner společnosti Akont Trust Company.

„Podnikatelé nejčastěji požadují anonymitu, aby se vypořádali se se skutečností, že v českých veřejnoprávních registrech je o vlastníkovi příliš mnoho informací, včetně podílů ve společnostech, adresa bydliště, záznamech o vlastněných nemovitostech a příjmech z dividend. Řada vlastníků vnímá sdílení těchto informací zdarma na internetu za nepřiměřený vpád do soukromí,“ říká Michal Friedberger.

Lze předpokládat, že také z důvodu zrušení anonymních akcií v české republice dojde k dalšímu růstu zájmu o zajištění anonymity prostřednictvím zahraniční společnosti. Roli hraje také sílící snaha oddělit podnikatelské aktivity a majetkové poměry od soukromého občanského života.

Menší část zahraničních mateřských společností umožňuje optimalizovat daňovou zátěž a využít ochrany mezinárodních smluv o ochraně investic. Jedná se zejména o Kypr, Nizozemí, USA, Maltu, Hongkong a další zejména onshore jurisdikce, volené dle typu provozované činnosti. Díky vstřícnému daňovému nastavení lze u většiny typů podnikání snížit daň z příjmu na jednotky procent oproti 19 % v České republice. „Daňový systém je v těchto zemích nejen vstřícnější, ale především předvídatelný a změny se až na výjimky dějí velmi pozvolna. Stabilní právní prostředí považuji za důležitější než samotnou sazbu daně,“ říká Michal Friedberger.

Z dlouhodobých trendů je patrný pozvolný pokles zájmu o využívání Nizozemí a Lichtenštejnska, další tradičních jurisdikcí využívaných v mezinárodním plánování. Důvodem jsou dlouhodobě rostoucí administrativní náklady a velmi přísná regulace znamenající výrazné zvyšování nákladů na mezinárodní strukturu. Zájem se přesouvá k novým členským zemím jako Kypr a Malta. Pozicí Kypru výrazně neotřásla ani krize bankovního sektoru z jara loňského roku. Kypr i Malta mají stabilní legislativu, proklientský přístup k daňovým poplatníkům a výhodné smlouvy o ochraně mezinárodních investic. To společně s nižšími administrativními náklady na správu mateřských firem vytváří vhodné podmínky pro další posilování významu těchto jurisdikcí.   

Definice základních pojmů:

Onshore daňové ráje – dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům.

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí
  • Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence
  • Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

Offshore daňové ráje – jedná se o destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů.

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu
  • Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny
  • Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“
  • Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání.

Typickými zástupci offshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika.

Akont Trust Company

Vznikla v České republice v roce 1992. Za dobu působení si získala pozici lídra trhu v oblasti mezinárodního daňového plánování pro střední firmy. Od roku 2000 působí Akont Trust Company také na Slovensku (Akont Slovakia), kde se stala dominantním hráčem v oblasti daňových služeb a offshore poradenství.

Akont Trust Company poskytuje komplexní poradenství v oblasti hledání daňových úspor, právní ochrany a anonymity vlastnictví majetku. Rozsah služeb sahá od jednoduchého zakládání firem v zahraničí až po návrh struktury a správu komplexního mezinárodního holdingu. Akont Trust Company je jedním ze zakládajících členů Unie Offshore poradců České republiky.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme