Rakousko má potenciál stát se atraktivní holdingovou jurisdikcí

14. 01. 2014
Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

Přesto, že EU i G20 deklarují nesmlouvavý přístup k daňovým rájům, sama EU je z významné části tvořena zeměmi, které mají v mezinárodním daňovém plánování co nabídnout.

14.1.2014

Přesto, že EU i G20 deklarují nesmlouvavý přístup k  daňovým rájům, sama EU je z významné části tvořena zeměmi, které mají v mezinárodním daňovém plánování co nabídnout. Jednou z méně nápadných jurisdikcí je náš jižní soused. Rakousko nabízí vyšší daň z příjmu právnických osob na úrovni 25 %, nicméně poměrně rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění (80) a špičkový systém zdanění skupin společností dokážou efektivní daň podstatně snížit.

Zahraniční dceřiné společnosti jsou součástí skupiny, díky čemuž lze započítat zahraniční ztráty oproti zisku v Rakousku. Díky tomu, že Rakousko nemá pravidla podkapitalizace, jsou daňově uznatelné úroky u všech zaplacených úroků z půjček. Na úrovni rakouské holdingové společnosti jsou také od daně osvobozeny prodeje podílu v dceřiných společnostech, v nichž je vlastněn minimálně 10 % podíl po dobu jednoho roku.

Výrazně příznivé je také daňové osvobození dividend obdržených rakouskou holdingovou společností od dceřiné společnosti rezidentní v EU a to bez jakýchkoli dalších podmínek. V případě dividend plynoucích ze třetích zemí jsou dividendy osvobozeny, pokud rakouská společnost vlastní po dobu jednoho roku minimálně desetiprocentní podíl.

Dividendy vyplácené rakouskou holdingovou společností do dceřiné společnosti mateřské společnosti v EU jsou rovněž osvobozeny od srážkové daně. V ostatních případech činí sazba srážkové daně 25%, avšak v případě existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění je tato sazba obvykle mnohem nižší.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti